Professionelle læringsfællesskaber

Hvis I vil styrke samarbejdet og udviklingen af undervisningen i de naturvidenskabelige fag kan I arbejde med udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Professor Ane Qvortrup og ph.d.-studerende Hanne Fie Rasmussen fra Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet har udviklet et samarbejdskoncept, som du kan finde her. Udviklingen af undervisningen og organiseringen af arbejdet kan tage udgangspunkt i den model, der beskrives i vidensnotatet ”Fra teamsamarbejde til læringsfællesskab”. Modellen er gjort meget håndgribelig i udviklingsværktøjet, der i fire dele beskriver, hvordan man kan arbejde med mål, data og organisering for at styrke samarbejde og udvikling.

 

Videoer

De to videoer nedenfor kan bruges som introduktion til emnet. Her opsummerer og præsenter forfatterne vigtige pointer fra vidensnotatet.

Video 1: Hvad er et professionelt læringsfællesskab?

Video 2: Hvordan arbejder man i et læringsfællesskab?