Netværk for naturvidenskabskoordinatorer

Som led i kompetenceudviklingen af de naturvidenskabelige undervisere er der oprettet et netværk for naturvidenskabskoordinatorer på ungdomsuddannelserne. 

Netværket har til formål at udvikle undervisningen i de naturvidenskabelige fag og opbygge didaktisk stærkere miljøer på uddannelsesinstitutionerne – både særfaglige og tværfaglige. Netværket afholder årligt ét nationalt netværksmøde og ét regionalt netværksmøde i hver af de fem regioner.

Astra driver netværket, og du kan læse mere om netværkets aktiviteter og hvordan du tilmelder dig her.