Inspiration til læringsfællesskaber i de naturvidenskabelige fag

Astra og Børne- og Undervisningsministeriet har etableret et Netværk for naturvidenskabskoordinatorer. Netværket skal være en støtte for koordinatorernes arbejde med at udvikle gymnasiernes naturvidenskabelige kultur, og Børne- og Undervisningsministeriet og Astra bidrager med viden og materialer, der kan understøtte arbejdet.

Nyt netværk for naturvidenskabskoordinatorer

Den nationale naturvidenskabsstrategi (marts 2018) peger på, at der mangler lokal forankring af indsatser i forhold til undervisningen i naturvidenskabelige fag samt effektive og udbytterige faglige praksisfællesskaber.  Netværk for naturvidenskabskoordinatorer skal støtte arbejdet med at udvikle gymnasiernes naturvidenskabelige kultur. Alle institutioner, der udbyder stx, htx eller hf, er inviteret til at udpege lokale naturvidenskabskoordinatorer, der kan styrke videndeling og kompetenceudvikling mellem underviserne.

Fire praktiske udviklingsværktøjer og et vidensnotat kan bidrage til at støtte samarbejdet mellem kolleger i naturvidenskabelige fag

I forbindelse med det nationale netværk for naturvidenskabskoordinatorer har professor i uddannelsesvidenskab Ane Qvortrup og ph.d.-studerende Hanne Fie Rasmussen fra Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet udviklet et vidensnotat og fire udviklingsværktøjer. Notat og værktøjer er udviklet som en del af naturvidenskabsstrategien.

Hvad er læringsfællesskaber?

Læringsfællesskaber er en struktureret tilgang til samarbejde i eksempelvis en faggruppe. Det er en måde at arbejde på, som kan udvikle undervisningen i de naturvidenskabelige fag, herunder de bundne tværfaglige fag som naturvidenskabeligt grundforløb og naturvidenskabelig faggruppe. Læringsfællesskaber kan både styrke jeres egne kompetencer som undervisere, samarbejdet i de enkelte faggrupper og samarbejdet på tværs af de naturvidenskabelige faggrupper.

Hvem er den primære målgruppe?

Den primære målgruppe er naturvidenskabskoordinatorer eller andre ressourcepersoner, der har en formel eller uformel rolle ift. at støtte samarbejdet mellem kolleger på tværs af de naturvidenskabelige fag. 

Læs mere

Du kan læse de nye materialer med inspiration til arbejdet i læringsfællesskaber i de naturvidenskabelige fag på Astras hjemmeside her.

Du kan læse mere om netværket for naturvidenskabskoordinatorer på Astras hjemmeside her.

 

Siden er opdateret 17. april 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.