Inspiration til inddragelse af samfundsrelevante problemstillinger i de naturvidenskabelige fag

Til fremme af motivation og interesse for naturvidenskabens fag kan værdien af undervisningen styrkes ved at inddrage samfundsrelevante problemstillinger.

Vidensnotat om samfundsrelevante problemstillinger i de naturvidenskabelige fag

Udviklet som led i naturvidenskabsstrategien

I den nationale naturvidenskabsstrategi (2018) er en af målsætningerne, at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i grundskolen og vælge naturvidenskabelige gymnasiefag, og at flere børn og unge skal være meget dygtige i naturvidenskabelige fag.
Som led i strategien er det ambitionen at kompetenceudvikle underviserne i ungdomsuddannelserne.
Et vidensnotat om samfundsrelevante problemstillinger i de naturvidenskabelige fag bidrager til at understøtte kompetenceudviklingen med ny fagdidaktisk viden. Vidensnotatet bliver suppleret af et udviklingsværktøj og et eksemplarisk undervisningsforløb, der begge kommer i efteråret 2020.

Hvad er samfundsrelevante problemstillinger?

I vidensnotatet arbejdes der med en bred definition af samfundsrelevante problemstillinger. For at der er tale om samfundsrelevant problemstilling, så skal det være en reel problemstilling i eller for samfundet – det er altså ikke blot en faglig problemstilling. Samtidig skal problemstillingen være åben, hvilket vil sige, at den ikke kan besvares med ja eller nej, og der er ikke en rigtig måde at håndtere problemstillingen på.

Eksperter har gransket litteraturen

En række danske eksperter har gransket den litteratur, der findes om inddragelse af samfundsrelevante problemstillinger i den naturvidenskabelige undervisning. På den baggrund redegør de for, hvilket udbytte eleverne kan få, samt hvilke opmærksomhedspunkter underviserne skal have, når de underviser med udgangspunkt i samfundsrelevante problemstillinger.

Hvem har udviklet vidensnotatet?

Vidensnotat er udviklet af Pluss, som i samarbejde med eksperter inden for naturvidenskabelig didaktik fra Aalborg Universitet og Institut for Naturfagenes Didaktik, KU. Vidensnotatet er udviklet ved både at undersøge forskningslitteratur inden for området, samt ved interviews med centrale aktører i branchen.

Hvem er den primære målgruppe?

Den primære målgruppe er undervisere i de naturvidenskabelige fag, der har til hensigt at styrke og udvikle naturvidenskabelig undervisning. Mange oplever at eleverne har svært ved at se værdien af naturvidenskab og føler at området er svært, men ved at inddrage samfundsrelevante problemstillinger, så kan underviseren i højere grad motivere eleverne til at forstå vigtigheden af naturvidenskab.

 

Læs mere

Du kan læse mere om netværket for naturvidenskabskoordinatorer på Astras hjemmeside her.

 

Siden er opdateret 20. juni 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.