Den nationale naturvidenskabsstrategi

Den nationale naturvidenskabsstrategi skal sikre, at flere børn og unge får lyst til at gå den naturvidenskabelige vej. Strategien har fokus på endnu dygtigere lærere, forsøg med et nyt fag og talentudvikling.

Undervisningen i naturvidenskabsfagene er afgørende for at skabe og bevare interessen for naturvidenskab, og derfor er flere af initiativerne i strategien målrettet grundskolen, men er også relevante for ungdomsuddannelserne. 

Naturvidenskabsstrategien indeholder fem konkrete indsatsområder, der skal være med til at indfri målsætningerne om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen og vælge naturvidenskaben til, når de vælger ungdomsuddannelse.

Læs mere om naturvidenskabsstrategien og få indsigt i de fem centrale indsatsområder.