Forløb

Projektorganisering af naturvidenskabeligt grundforløb

Skab sammenhæng i naturvidenskabeligt grundforløb og engager eleverne ved at strukturere det omkring to projekter, hvor eleverne selv kommer i gang med lave forsøg.

Hvidovre Gymnasium har afprøvet projektorganisering af det naturvidenskabelige grundforløb. Overordnet set er erfaringen, at eleverne bedre forstår det samlede forløbs mål og progression. I prøven får langt flere elever udfoldet præsentationen af den selvvalgte undersøgelse, og kommer på eget initiativ omkring måleusikkerhed, fejlkilder, regression, variabelkontrol, kontrolforsøg m.v. Det gælder særligt elever på hold, hvor de to projekter har et fælles tema som eksemplet med solceller. 

 

Idéen bag

I det naturvidenskabelige grundforløb skal eleverne på kort tid introduceres til 3-5 fag og projektarbejde samtidig. Der kan skabes sammenhæng i forløbet ved at bygge det op om et fælles tema og 2 projekter, som fagene belyser fra hver deres vinkel. Det frigør også tid til, at eleverne selv kan arbejde med at ud-, afvikle og efterbehandle forsøg.
Endelig skaber det en mere flydende eksamination, da det fælles emne hjælper eleverne med at koble den viden og de kompetencer, de har tilegnet sig.

 

Projektrammer

De 2 projektrammer kan være uafhængige, men en fælles overordnet ramme skaber en større sammenhængskraft. Eksempelvis kan man have to projektforløb om solceller, hvor eleverne i det ene forløb arbejder i fagene naturgeografi og informatik med udvikling og placering af intelligente solcellearme, mens de i fysik og/eller kemi bygger og tester egne solceller.

 

Organisatoriske rammer

Hvis de 2 projektforløb afvikles med 2 deltagende fag i hver, så kan der afsættes 10 timer til hvert fag og 5 timer til opsamling. Projektforløbene kan placeres før efterårsferien, og i ugen efter afsættes tid til at udvikle oplæg og udvælge materialer til prøven. I prøven eksaminerer lærerne to og to, så der altid deltager en lærer fra hver projektforløb. Eleverne præsenterer ét af projekterne, men der kan spørges ind til det andet forløb.

 

De to projektforløb er her placeret før efterårsferien med en uge imellem, der bruges til screeninger i andre fag.  

Uge 35
Uge 36
Uge 37
Uge 38
Uge 39
Uge 40
Uge 41
Uge 42
Uge 43
Uge 44
Forløb 1
Forløb 1
Forløb 1
 
Forløb 2
Forløb 2
Forløb 2
 
Opsamling
Prøve

 

Erfaringer

Især ved forsøg i projekternes opstart kan det anbefales at afsætte tid til, at begge projektets lærere er til stede, da der hyppigt er flere grupper, som har brug for hjælp på samme tid. Er det ikke en mulighed, kan man dele holdet i to, så den ene halvdel laver forsøg og den anden arbejder selv med opgaver. I og med, at der er en mærkbart øget belastning i perioden, kan det ikke anbefales, at lærere i de samme uger afvikler flere projektforløb i forskellige klasser.

 

Kreditering

Jacob Stenløkke Bendtsen, Hvidovre Gymnasium

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.