Artikel

Faglig læsning - indsatser i undervisningen

Mange elever har svært ved at læse tekster i de naturvidenskabelige fag, og selv om de læser, svarer deres udbytte af læsningen ikke til deres indsats, og man kan derfor med fordel interessere sig for den sproglige dimension i sit fag.

I filmen fortæller lærere og elever på Nyborg Gymnasium om, hvordan arbejdet med faglig læsning kan gribes an.

© Karin K. Rasmussen og Signe S. Irminger

Faglig læsning - indsatser i undervisningen 

Til ethvert fag knytter sig et særligt sprogligt register - altså en række træk, som tekster i det pågældende fag har til fælles. Tekster i naturvidenskab er blandt andet kendetegnet ved, at de indeholder mange fagord.

Ud over de mange fagord, som hører til de enkelte naturvidenskabelige fag, indeholder teksterne typisk også mange akademiske ord - altså ord, som ikke specifikt tilhører faget, men som alligevel er ord, eleverne ikke kender. En typisk gymnasiebog i f.eks. kemi kan indeholde op til 3000 ord, som er nye for eleverne, og det svarer faktisk til eller overstiger mængden af nye gloser i et fremmedsprog.

Tekster i naturfagene har desuden en høj informationstæthed og består typisk af både tekst, figurer, formler og osv. Eleverne bør derfor ikke læse teksterne fra første bogstav til sidste punktum, som de måske er vant til, men skal lære, at dele af teksten måske skal læses flere gange, og at den samlede forståelse af teksten skal stykkes sammen ved, at de bevæger sig rundt mellem tekstens elementer; først læser de måske overskrifterne og danner sig et overblik over teksten, så kigger de på figurerne og figurteksterne, og derefter læser de brødteksten - denne måde at læse på kaldes ikke-lineær læsning.

Kreditering

Filmen er produceret af Karin K. Rasmussen og Signe S. Irminger.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.