Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - august 2021

Nyhedsbrev om undersøgelsesbaseret undervisning. FIP i naturgeografi, grøn omstilling hos Kortdage samt årets eksamener.

Jeg håber alle har haft en dejlig sommer og er startet på skolerne til normal skolegang – altså uden mundbind, restriktioner, afspærringer og alt det som Corona medførte. Corona er ikke helt væk, men forhåbentlig vil det ikke fylde så meget i år som det har gjort de seneste to skoleår.

 

FIP i NF – lige om lidt

Årets FIP i NF ligger i år allerede den 23/9 2021. Det afholdes i Fredericia og hele kurset omhandler eksperimentelt arbejde. Der vil være oplæg om undersøgelsesbaseret undervisning, læringsperspektiver ved brugen af eksperimenter i undervisningen og hvordan man kan fastholde elevernes motivation ved at udføre eksperimenter i undervisningen. Alle deltagerne medbringer forsøg, der bliver stillet op og præsenteret, så alle kan lade sig inspirere af hvad man gør på andre skoler. Jeg ser frem til et spændende og inspirerende kursus. I kan se program for FIP mm her.

 

Opstarts-FIP i geofagene

Nyt forsøg med igangsætning af udviklingsprojekter – opstart 10/11 2021

I år vil jeg forsøge med afholdelse af et kort virtuelt møde den 10/11 kl. 16-17, hvor jeg præsenterer mulighederne for få økonomisk støtte til færdiggørelse af nogle af de mange udviklingsprojekter, der kører ude på skolerne.

Tanken er at mange skoler har lavet udviklingsprojekter lokalt på skolerne, som ikke er formidlet til andre skoler. Håbet er at flere vil præsentere disse – eller nye - projekter på FIP mod lidt betaling. Årets tema for alle FIP-kurser er ”globale kompetencer”, hvorfor udviklingsprojekter om dette tema er særligt velkomne, men det er ikke et krav.

Der er ikke krav om at man allerede har lavet et udviklingsprojekt – man kan på mødet også høre om mulighederne for at få støtte til at igangsætte projekter, man har i støbeskeen. Det gælder for både hf, VUC, stx og htx - og inden for ”alle fag” geografi, naturgeografi og geovidenskab.

På mødet vil jeg præsentere en model som man kan arbejde med, krav til indhold, mulighed for aflønning, præsentationsformat mm.

Alle er velkomne. Det er ingen krav om tilmelding. Mødet afholdes på Skype med dette link

 

Årets eksamener

Igen i år har jeg kun fået ganske få henvendelser om uregelmæssigheder i forbindelse med årets eksamener. Det tyder på at ændringerne i forbindelse med den nye reform er slået igennem, hvilket er dejligt.

Som noget nyt har jeg dog fået flere henvendelser om undervisere, der har undervist eleverne i klimaskeptiske ”teorier” som værende fakta – det går ikke. Man kan godt præsentere forskellige synspunkter vedrørende klimaforandringer, og diskutere de videnskabelige argumenter og data bag de forskellige synspunkter. Men vi har først og fremmest en forpligtelse til at undervise eleverne i de videnskabeligt underbyggede teorier om klima og klimaforandringer. Jeg håber at I vil diskutere denne problematik med jeres kollegaer.

 

Kortdage

Årets Gymnasiekonkurrence hos Kortdage har fokus på den grønne omstilling i Danmark, herunder GIS og bæredygtighed. Gymnasieeleverne skal med deres viden om geografi komme med et forslag til en placering af grønne energikilder i Danmark for at imødekomme FN´s Verdensmål for klimaindsatsen. Eleverne kan vinde et studierejselegat på 10.000,- og bidragene skal afleveres senest den 14/10 2021. Læs mere om konkurrencen på Kortdage.dk

Geografforbundet afholder deres Corona-udskudte jubilæumskonference den 5/11 på IGN i København. Der er et spændende program, hvor man kommer rundt om faglige områder som Arktis og globalisering, men også didaktiske aspekter af faget. Programmet kan ses på Geografiforbundet.dk. Deltagelsen er gratis, men kræver tilmelding.

 

Undersøgelsesbaseret undervisning

Hvis man vil læse mere om undersøgelsesbaseret undervisning, så udkom der, lige før sommerferien, et vidensnotat om undersøgelsesbaseret undervisning. Der er nogle rigtig gode anbefalinger til hvordan man kan komme i gang og hvad man skal være særlig opmærksom på. Der er desuden også en række materialer der supplerer vidensnotatet; podcasts, PowerPoints mm., der alle kan ses her.

For mig har sommeren blandt andet budt på mit første møde med en vulkan i udbrud – det var en helt fantastisk oplevelse! Så hvis turen (studieturen?) går forbi Island, så kan jeg varmt anbefale at tage den overkommelige tur til Geldingadalir i nærheden af Grindavik. 

 

Kreditering

Niels Vinther, 20.8.2021.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.