Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - november 2019

Nyt fra fagkonsulenten i geografi og naturgeografi.

Nyhedsbrev_geografi_stx_hf

Kære geografer

Efter en lang pause i forbindelse med valget, hvor næsten alt bliver sat på pause, så er ministeriet nu igen oppe i fuldt gear – eller lidt mere end fuldt gear, da alt det der ikke blev lavet i forbindelse med valget, nu skal gennemføres sammen med alt det nye.

Efterdønningerne fra eksamen har været ganske små og som jeg også skrev sidst, så vil jeg igen minde om at man på stx skal huske at inddrage det eksperimentelle arbejde, men uden at skrive i eksamensspørgsmålet hvilket eksperiment, der forventes inddraget. Husk desuden at opfordre eleverne til at inddrage andet materiale end de udleverede bilag der gives.

Hvert år er der penge til at udvikle undervisningsmaterialer til gymnasieundervisningen. Et af de produkter, der er kommet ud af tidligere års ansøgninger er hjemmesiden Permafrosten. Hjemmesiden har en række videoer og tekster om den fascinerende frosne jord. Der er fokus på hvad der sker med permafrosten når temperaturen stiger – og hvad der sker med temperaturen, når permafrosten smelter. Siden er overvejende på engelsk, mens den opgave der er tilknyttet er på både dansk og engelsk. Siden er under stadig udvikling.

I midten af september blev der gennemført endnu et godt fagdidaktisk kursus, hvor Philip Kruse Jakobsen igen øste ud af sine pædagogiske overvejelser og lod kandidaterne afprøve nye pædagogiske værktøjer. Det er en fornøjelse at deltage og dejligt at vide, at de nye kandidater er både hyggelige, dygtige og kreative. Også tak til de dygtige folk, der afholdt workshops for at aflaste Philip lidt.

EMU’en har været længere tid undervejs end forventet, men nu begynder der at ske lidt. Nu er der ansat en person i BUVM, der lægger materiale op og sørger for at der løbende kommer mere og mere på. Den er ikke som i ”gamle” dage, men brug den – der ligger en del nye materialer, der kan bruges i undervisningen.

AAU meldte i foråret ud at de stopper med at udbyde geografi. Heldigvis er den beslutning omgjort og geografi fortsætter, men flytter til Institut for Byggeri og Anlæg. Den nye studieordning ser rigtig spændende ud og de kandidater, der kommer derfra vil være rigtig godt rustet til at undervise i gymnasiet.

DTU Diplom, mobilitet, transport og logistik har lavet en konkurrence, hvor man kan udarbejde et forslag til en bæredygtig udvidelse af skinnebåren transport i og omkring hovedstadsområdet. Opgaven og tilhørende data kan findes på DTU.dk. Konkurrencen er både en kærkommen lejlighed til at arbejde med en aktuel problemstilling og en god mulighed for at arbejde med ”pind 3” i læreplanenerne.

I ugerne frem til jul skal jeg til 5 netværksmøder rundt i landet i selskab med det nyoprettede netværk for naturvidenskabskoordinatorer. Netværket skal være en støtte for koordinatorernes arbejde med at udvikle gymnasiernes naturvidenskabelige kultur. Netværket har fokus på udvikling af professionelle læringsfællesskaber og viden om udvikling af undervisningen i og på tværs af fagene. Du kan læse mere om det nationale netværk på Astra. Hvis ikke jeres skole har tilmeldt sig netværket, så kan det nås endnu – et godt afsæt til at styrke naturvidenskaben på din skole.

Tak til geografilærerforeningen for en udbytterig dag den 21/11, hvor der blev afholdt kursus på IGN/GEUS. Der var mange gode workshops og meget god inspiration til den daglige undervisning – og så var det samtidig rigtig hyggeligt. Efterfølgende var der generalforsamling og det glæder mig, at så mange nye ansigter har lyst til at yde en indsats for faget ved at melde sig til bestyrelsesarbejdet. Jeg glæder mig til samarbejdet.

Nyhedsbrevet er udarbejdet af Niels Vinther, fagkonsulent i geografi, naturgeografi og geovidenskab, samt naturvidenskab generelt.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.