Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - marts 2020

Dette nyhedsbrev samler op på den udvikling der er sket i fagene geografi, naturgeograf og geovidenskab siden november 2019, hvor seneste nyhedsbrev udkom.

Dette nyhedsbrev er skrevet en uge efter lukningen af alle skoler som følge af Corona-smittefare. Jeg håber at alle holder humøret højt og får undervisningen til at fungere på diverse platforme, selvom der er udfordringer med kapaciteten. I skrivende stund er UniLogin og EMU nede og i går var Lectio nede, men jeg oplever at mine elever er meget fleksible og løser de problemer der måtte være eksemplarisk – jeg håber også at dette gælder hos jer.

 

Møder og kurser

Inden nedlukningen nåede jeg at afholde FIP-kurser i både geografi/naturgeografi i Fredericia og Roskilde, samt i NF-FIP også i Fredericia. På FIP-kurserne i geografi/naturgeografi var der fokus på inddragelse af FN’s Verdensmål, SRP, grøn omstilling for 150,- om måneden og fjernundervisning. Sidstnævnte blev pludselig meget mere aktuelt end nogen havde forestillet sig. Oplæggene fra oplægsholdere ligger på emu under punktet FIP. De padlets, der blev benyttet under kurserne er ikke tilgængelige offentligt på grund af copyright, men snak med dine kollegaer om adgang eller skriv til mig niels.vinther@stukuvm.dk.

På årets FIP—kursus i NF var der også fokus på FN’s Verdensmål, men derudover var der fokus på professionelle læringsfællesskaber og innovation. Her kan program med oplæg ses. På alle kurserne var der rigtig god stemning, stor spørgelyst til lyst til at dele viden og holdninger – tak for det.

Desværre blev FIP-kurset i geovidenskab aflyst i sidste øjeblik og få timer senere blev hele landet lukket ned. Vi håber at aflyste FIP-kurser kan flyttes og ikke helt aflyses, men det må tiden vise. Der skulle også være afholdt regionalmøde på Nørresundby Gymnasium den 13/3, men det blev også aflyst som følge af nedlukningen. Selvom regionalmødet blev aflyst, så vil gerne takke John Warcelmann for at arrangere regionalmøderne i region nord – det er vigtigt at alle dele af landet har mulighed for at deltage i udviklingen af geofagene.
 

 

Materialer

I forbindelse med implementeringen af naturvidenskabsstrategien er der udviklet 4 forskellige tekster og værktøjer om professionelle læringsfællesskaber. Jeg synes at dette arbejde kan inddrages i forbindelse med alle samarbejder, men især i naturvidenskabelig faggruppe i hf og i naturvidenskabeligt grundforløb i stx kan de være en særlig stor hjælp. Materialerne er lavet af professor Ane Qvortrup og ph.d.-studerende Hanne Fie Rasmussen og kan findes på astra.dk.

Der arbejdes lige nu på færdiggørelsen af et vidensnotat og udviklingsredskab om brugen af samfundsrelevante problemstillinger i de naturvidenskabelige fag. Så snart det er færdigt lægges det på EMU’en. Læs det og lad dig inspirere til, hvorfor og hvordan du kan inddrage samfundsrelevante problemstillinger i din undervisning. Jeg mener at geofagene har en helt særlig position i forhold til at undervise i samfundsrelevante problemstillinger, der kan medvirke til at få elevernes øjne op for vigtigheden af naturvidenskab i dagligdagen.

I reformen fra 2017 står der at eleverne skal opnå 4 studiekompetencer;
Innovative studiekompetencer, Globale Studiekompetencer, Digitale studiekompetencer og studiekompetencer inden for elevernes studie- og karriereperspektiv – også kaldet karrierelæring. Nu er der kommet vejledninger til opnåelse af disse kompetencer gennem fagene og ved øvrige aktiviteter på de enkelte skoler. Geofagene kan få en særlig vigtig rolle i bestræbelserne på at eleverne opnår både de globale- og digitale studiekompetencer. Brug dette i arbejdet på at give geografi/naturgeografi en endnu mere central rolle på din skole.
 

 

Nyheder

En god nyhed er at institut for transport, mobilitet og logistik på DTU, har gjort naturgeografi B adgangsgivende. Det er ikke verdens største institut, men det er et vigtigt signal, at uddannelsesinstitutioner får øjnene op for at naturgeografi kan være adgangsgivende. Der arbejdes på flere fronter for at naturgeografi kan blive adgangsgivende på flere uddannelsesinstitutioner.

Mange arbejder eller har lige arbejdet hårdt med SRP. Jeg håber at I medvirker til at evalueringen af SRP-opgaver bliver så god som muligt – del gerne erfaringer på facebook-gruppen Geografilæreren, så alle er så forberedte på den endnu ukendte eksamensform som muligt. Der vil formentlig være uhensigtsmæssige episoder i forbindelse med afholdelse af eksamen, men jeg håber at vidensdeling kan gøre voteringen så god som muligt for alle.

Jeg håber at perioden med Corona-nedlukning bliver så kort som mulig og at I alle får så god en eksamensperiode på trods af de givne omstændigheder.

 

Afsluttet 25/3 2020. Niels Vinther, Fagkonsulent i geografi, naturgeografi og geovidenskab, samt naturvidenskab generelt.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.