Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - februar 2021

Om virtuel FIP med program og tilmelding, Geografilærerforeningens årskursus, naturvidenskabsstrategien, oversigt over elevsøgning - og virtuelle eksperimenter.

Godt nytår til alle. Desværre indledes året med endnu en periode, hvor vi igen sidder der bag skærmen, som en nutidens Jens Vejmand – og det er ikke sjovt. Rigtig meget har handlet om Corona i det forgangne år og det gør dette nyhedsbrev desværre også.

 

Virtuel FIP og tilmelding

Årets FIP-kurser i geovidenskab og geografi/naturgeografi bliver virtuelle og forkortede på grund af Corona. Datoerne er uændrede for FIP i geografi/naturgeografi, men tidspunktet ændres til kl. 12-15. Årets FIP-kursus i NF bliver flyttet til efteråret, hvor vi vil have fokus på eksperimentelt arbejde og med fysisk tilstedeværelse – det tror jeg på J.

 

Program for FIP i geovidenskab den 11/2 2021

12.00 - 12.35 Velkomst og orientering, inkl. SRP. V. fagkonsulenterne

12.35 - 13.50 Digitale kompetencer – QGIS/Remote sensing v/Philip Jakobsen, Silkeborg Gymnasium
14:00 - 14.45 SOLO og formativ evaluering i GV/ v. Sami Pedersen og Steen Kentved, Gefion Gymnasium

14.45 - 15.00 Afrunding

 

Programmet for FIP i geografi/naturgeografi den 5/3 og 26/3 (med forbehold for mindre ændringer)

12.00 - 12.30 Velkomst og orientering v. fagkonsulenten

12.35 - 13.35 Innovation i geografi/naturgeografiundervisningen. Morten Winther Bülow

13:45 - 14.45 Cirkulær økonomi – sikring af mineralske råstoffer til fremtiden. Jakob Kløve Keiding, MiMa.

14.45 - 15.00 Afrunding

Detaljer om selve afholdelsen følger.

Her kan I tilmelde jer kurserne. Selvom kurserne bliver virtuelle, så bliver det godt!

 

Geografilærerforeningens årskursus

Geografilærerforeningen nåede at gennemføre deres årskursus og generalforsamling med fysisk tilstedeværelse i Aarhus på Marselisborg Gymnasium. Kurset var velbesøgt og det med god grund, da der var et overflødighedshorn af spændende oplæg og workshops – og en rigtig hyggelig middag om aftenen. Det var tydeligt at deltagerne havde savnet at snakke med kollegaer fra andre skoler. Tak til bestyrelsen for et meget vellykket kursus og nogle velplanlagte og hyggelige dage.

 

Naturvidenskabsstrategien

På trods af Corona, så er der blevet udviklet en række materialer i forbindelse med naturvidenskabsstrategien. I efteråret kom der fx et vidensnotat om inddragelse af samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen i gymnasiet. Vidensnotatet er meget inspirerende og giver god inspiration til at vinkle sin undervisning, så den tager afsæt i samfundsrelevante problemstillinger. Vidensnotatet og det tilhørende udviklingsværktøj kan findes på Astras hjemmeside.

 

Oversigt over elevtalsforskydninger

Uddannelsesstatistik.dk kan man finde data om ”alt” indenfor undervisningssektoren. På den side har jeg fundet de data der ligger til grund for disse to grafer:

 

Graf overantal elever på hf
© Børne- og Undervisningsministeriet

 

 

Graf over udviklingen i antal elever C og B
© Børne- og Undervisningsministeriet

For at lave graferne har jeg været nødt til at lægge forskellige fagbetegnelser sammen – især i de tidlige år på grafen, men med de forbehold, så giver graferne et overblik over udviklingen i antallet af elever på både stx og hf. Der er flere interessante knæk på kurverne, der skyldes indførelse af reformer eller andre tiltag.

 

Om brug af virtuelle eksperimenter

Der er lige kommet meddelelse om at der bliver større mulighed for fleksibilitet i forbindelse brugen af virtuelle eksperimenter. Som der står i nyhedsbrevet; ”Det bliver nu muligt for skolerne at gennemføre eksperimenter i laboratorieundervisningen virtuelt. Normalt skal eksperimenter gennemføres ved fysisk fremmøde i gymnasiernes laboratoriefaciliteter, men grundet nedlukningerne er det nødvendigt at åbne for, at eleverne kan få gennemgået eksperimenterne virtuelt, mens de sidder hjemme”. Jeg håber at det vil gøre at I indtænker så mange hjemmeforsøg og virtuelle eksperimenter i undervisningen som muligt, indtil vi kommer tilbage på skolerne. På gruppen geografilæreren på Facebook har rigtig mange allerede lagt vejledninger til hjemmeforsøg og virtuelle forsøg op. Jeg ved godt at alle ikke er på Facebook, men det kan være at man kan efterspørge nogle af de mange vejledninger hos kollegaer, så man kan lade sig inspirere. Det er hårdt for eleverne at sidde bag skærmen og derfor er alle initiativer, der kan lede til at eleverne laver forsøg på den ene eller anden måde meget velkomne. Tak til alle der deler deres vejledninger.

Vi ved stadig ikke hvad der vil ske med eksamener til sommer, men indtil videre håber jeg at vi geografer kan bidrage til at eleverne får ”så lidt kedelig undervisning som muligt” hjemme bag skærmen.

 

Kreditering

Fagkonsulent Niels Vinther

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.