Aktivitet

Øvelsesvejledning 2: Øvelse med dugpunktskurven og bestemmelse af luftfugtighed

Med få remedier som vand, et glas og et termometer lærer eleverne om begreberne dugpunktskurve og luftfugtighed.
Øvelsesvejledningen er udarbejdet til aktiviteten Vandet i luften.

I denne øvelse skal I bestemme, hvad den relative og absolutte luftfugtighed er på forskellige lokationer.

Lav logbog over forsøget, hvori I både skal redegøre for forsøgets udførelse, dets resultater samt besvare spørgsmålene nederst på siden. 

 

Materialer

  • Bægerglas
  • Termometer
  • Vand
  • Isterninger

 

Figur 1. Dugpunktskurven. Viser luftens maksimale indhold af vanddamp.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Udførelse

I skal finde dugpunkttemperaturen i lokalet samt 1-2 steder udenfor. (Hvis I kan finde 2 steder udenfor, hvor I tænker, der kunne være en forskel i dugpunkttemperaturen).

Fyld vand i glasset, og når I er klar til at starte forsøget, måles lufttemperaturen, hvorefter isterningerne tilsættes vandet. Rør løbende rundt, og når der begynder at komme kondensvand på ydersiden af glasset, måler I temperaturen af vandet. Denne temperatur er dugpunktstemperaturen. Når denne er noteret, fylder I nyt vand i glasset, går til næste lokation, og når I er klar, tilsætter I isterningerne og gentager forsøget.

Lokation

Lufttemperatur

Dugpunktstemperatur

Absolut luftfugtighed

Relativ luftfugtighed

Klasseværelset

       
         
         
         

 

Efterbehandling

  1. Forklar med dine egne ord, hvad grafen med dugpunktkurven viser.
  2. Forklar begreberne dugpunktstemperatur, relativ luftfugtighed og absolut luftfugtighed.
  3. Beregn ud fra dine målinger den absolutte luftfugtighed på dine lokationer, og indfør resultaterne i tabellen.
  4. Beregn ud fra dine målinger den relative luftfugtighed på dine lokationer, og indfør resultaterne i tabellen.
  5. Forklar, hvorfor der opstår kondensvand på et glas med koldt vand på en varm sommerdag.
  6. Forklar, hvorfor ruderne dugger til en fest, hvor der bliver danset meget.

 

Kreditering

Denne øvelsesvejledning er udarbejdet af Mathilde Thorn Ljungdahl. Vejledningen er udviklet til aktiviteten Vandet i luften på emu.dk.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.