Aktivitet

Øvelsesvejledning 1: Hvor meget vanddamp er der i lokalet?

Ved at måle den relative luftfugtighed og temperaturen i lokalet lærer eleverne om begreberne relativ, aktuel og maksimal luftfugtighed.
Denne øvelsesvejledning er udarbejdet til aktivitetenVandet i luften.

I skal finde ud af hvor meget vanddamp, der er i det klasselokale, I sidder i lige nu.

 

Teori

Luftens evne til at indeholde vanddamp stiger med temperaturen. Der er altså plads til mere af den usynlige luftart vanddamp i luften, når den bliver varmere. 

Grafen nedenfor viser, hvor meget vanddamp der er plads til i luften ved en bestemt temperatur, og det øges stærkt med højere temperatur. Mængden af vanddamp i luften måles i gram vand pr. kubikmeter luft (g/m3).

Graf der illustrerer luftens mætningskurve
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Maksimale luftfugtighed: 

Den maksimale mængde vanddamp, der kan være i luften ved en bestemt temperatur. Det er netop det, du kan aflæse på grafen ovenfor. Når luften netop indeholder det, den maksimalt kan, siges luften af være mættet. 

 

Aktuelle luftfugtighed: 

Den aktuelle mængde vanddamp, der er i luften. Denne mængde kan godt være mindre end der maksimalt kan være, og så siges luften af være umættet.  

 

Relativ luftfugtighed:

Forholdet mellem den mængde vanddamp der maksimalt kan være i luften, og den mængde, der aktuelt er. Den relative luftfugtighed kan måles med et hygrometer. Den relative luftfugtighed måles i procent og kan beregnes ud fra formlen: 

Formel til beregning af relativ luftfugtighed
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

En luft på 10 °C kan maksimalt indeholde 9 g vand pr. m3. Hvis den f.eks. indeholder 5 g vand pr. m3 siger vi, at den er umættet, og den relative luftfugtighed er da 55% fordi: 

Formel til beregning af
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Er der vand til stede kan der ske en fordampning, for der er stadig plads til mere vanddamp i luften. I naturen kan fordampningen ske fra planter og dyr, fra fugtig jord, fra søer og åer og fra havet.

Ønsker man i stedet at finde den aktuelle luftfugtighed, når man kender den relative og maksimale luftfugtighed, kan formel (1) omskrives til:

Formel til beregning af aktuel luftfugtighed
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Dugpunktet:

Når luften indeholder den mængde luft, den maksimalt kan indeholde i forhold til den temperatur, den har, er den aktuelle luftfugtighed lig med den maksimale luftfugtighed, og derfor bliver den relative luftfugtighed lig med 100%. Når dette sker, siger vi, at luften har nået dugpunktet.

 

Begreber, I skal kunne, når I har lavet dette forsøg

 • Maksimal luftfugtighed
 • Aktuel luftfugtighed 
 • Relativ luftfugtighed 
 • Dugpunktet

 

Materiale

 • Labquest og 2 temperatursensorer
 • Målebånd/meterlineal

 

Fremgangsmåde

 1. Brug labquest med to termometre til at bestemme den relative luftfugtighed og temperaturen i lokalet

Bestemmelse af relativ luftfugtighed

 1. Tilslut to termometre til kanal 1 og 2 på LabQuest’en
 2. Træk en stykke snørebånd over det termometer, der er tilsluttet kanal 2. Sæt snørebåndet fast med tape
 3. Gør snørebåndet på termometeret vådt ved at stikke termometeret ned i en kolbe med vand, der mindst har rumtemperatur. Termometeret uden snørebånd skal IKKE gøres vådt
 4. Vift blødt termometrene i luften
 5. Fortsæt med at vifte termometrene langsomt, indtil temperaturerne ikke længere ændrer sig på skærmen. Skriv begge slut-temperaturer ned. 
 6. Udregn forskellen på den tørre og den våde temperatur (tør minus våd)
 7. Aflæs den relative luftfugtighed i tabellen nedenfor

 

 

Tabel 1: Relativ luftfugtighed

 

Tør temperatur minus våd temperatur (°C)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10°C

88

77

66

55

44

34

24

15

6

 

11°C

89

78

67

56

46

36

27

18

9

 

12°C

89

78

68

58

48

39

29

21

12

 

13°C

89

79

69

59

50

41

32

22

15

7

14°C

90

79

70

60

51

42

34

26

18

10

15°C

90

80

71

61

53

44

36

27

20

13

16°C

90

81

71

63

54

46

38

30

23

15

17°C

90

81

72

64

55

47

40

32

25

18

18°C

91

82

73

65

57

49

41

34

27

20

19°C

91

82

74

65

58

50

43

36

29

22

20°C

91

83

74

67

59

53

46

39

32

26

21°C

91

83

75

67

60

53

46

39

32

26

22°C

92

83

76

68

61

54

47

40

34

28

23°C

92

84

76

69

62

55

48

42

36

30

24°C

92

84

77

69

62

56

49

43

37

31

25°C

92

84

77

70

63

57

50

44

39

33

26°C

92

85

78

71

64

58

51

46

40

34

27°C

92

85

78

71

65

58

51

46

40

34

28°C

93

85

78

72

65

59

53

48

42

37

29°C

93

86

79

72

66

60

54

49

43

38

30°C

93

86

79

73

67

61

55

50

44

39

 

 1. Brug målebånd/meterlineal til at bestemme rumfanget af lokalet
 2. Brug mætningskurven til at bestemme den maksimalt mulige luftfugtighed i lokalet for den temperatur, I lige har målt
 3. Brug formel (2) til at beregne den aktuelle luftfugtighed i lokalet
 4. Brug lokalets rumfang og den aktuelle luftfugtighed til at beregne, hvor mange gram vanddamp, der er i lokalet lige nu
 5. Skriv dine egne resultater ind i skema 1 og alle gruppers resultater ind i skema 2

 

Resultater

Skema 1: Egne resultater

Luftens temperatur

 

Relativ luftfugtighed

 

Maksimal luftfugtighed

 

Aktuel luftfugtighed

 

Lokalets rumfang

 

Mængde vanddamp i lokalet

 

 

Skema 2: Resultater for alle grupper

 

Temp.

(°C)

Relativ (%)

Max

(g/m3)

Aktuel

(g/m3)

Rumfang

(m3)

Vanddamp

(g)

Gruppe 1

           

Gruppe 2

           

Gruppe 3

           

Gruppe 4

           

Gruppe 5

           

Gruppe 6

           

Gruppe 7

           

Gruppe 8

           

 

Supplerende opgaver til forsøget

 1. Kan man se vanddampen i lokalet?
 2. Hvorfor regner det ikke i lokalet?
 3. Hvad skal der til, for at få kondens på vinduerne i lokalet?
 4. Hvorfor er der forskel på gruppernes resultater
 5. Hvilke usikkerheder er der ved forsøget?

 

Kreditering

Denne øvelsesvejledning er udarbejdet af Annette Kierkegaard. Vejledningen er udviklet til aktiviteten Vandet i luften på emu.dk.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.