Aktivitet

Sjusk eller plagiat?

Afslør sjusk og/eller plagiat på websites og træn digitale kompetencer i naturgeografi på C-niveau. Aktiviteten varer et kvarter og minder eleverne om at være varsomme med informationer fra nettet.
 

Eleverne lærer gennem øvelsen at afdække plagiat på tilsyneladende troværdige websider som Vulkaneksperten.dk. Gennem et lille detektivarbejde styrkes elevernes digitale kompetencer, og som en sidegevinst advares eleverne mod selv at benytte sig af plagiat, copy paste og lignende. 

I forløbet arbejdes med flg. punkter i læreplanen for naturgeografi C:

2.1 Faglige mål

- formidle geofaglig viden og forholde sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner med mulig inddragelse af teknologiske og innovative løsningsmuligheder

2.2 Kernestof

- Geologiske processer og kredsløb og menneskers anvendelse af ressourcer.

 

1. Planlægning/overvejelser

Øvelsen kan placeres i forbindelse med forløb, hvor der er været fokus på pladetektonik, naturkatastrofer eller lignende, så eleverne har et fagligt grundlag, de kan bruge til at vurdere og diskutere den problematiske fremstilling.

 

2. Forløbets opbygning

Giv linket til artiklen Nevado del Ruiz – en skrækkelig historie… i 1985 for som lektie, og bed eleverne finde ud af, hvilken form for naturkatastrofe der fandt sted.

Del artiklen ud i en printet version og start op på en fælles gennemgang af artiklen uden at påpege plagiatet. Spørg eksempelvis ind til: problematiske forhold op til katastrofen; hvilke geologiske fænomener der berøres; hvad en Lahar er m.v.

Afbryd gennemgangen, så snart en elev påpeger manglende stringens eller dårligt sprog i artiklen. I det tilfælde, at ingen bemærker det, så spørg ind til konkrete formuleringer i artiklen, hvor sproget er elendigt.

Bed eleverne komme med bud på, hvorfor sproget er så håbløst, samt hvilket sprog artiklen kan være oversat fra. Overvej sammen, hvordan kilden kan findes - eksempelvis ved at søge på de navne i artiklen.

Sæt eleverne til følgende:

  • Find den engelsksprogede kilde til teksten i artiklen ved hjælp af Google.
  • Undersøg, om den nye kilde er troværdig: Hvem er forfatteren? Hvis er sitet? Er sitet reelt? Er der troværdige kilder, som henviser til sitet?
  • Undersøg, om Vulkaneksperten har angivet kilden samt, at der er brugt automatisk oversætter. Vurder, om det er sjusk eller plagiat.
  • Undersøg, om under om sitet, spørgsmål eller lignende har angivet, hvor artiklerne er fra, og hvem der ejer dem. Vurder, om dette er et udtryk for sjusk eller plagiat.
  • Undersøg, om andre sider på Vulkaneksperten.dk er plaget af sjusk og/eller plagiat. Vurder, om der er nogle artikler på sitet, der kan bruges i eksempelvis en stor skriftlig opgave.

Gennemgå spørgsmålene i klassen, når alle er færdige med de første fire spørgsmål. Sæt særligt fokus på det problematiske i, at sitets ejer under spørgsmål tager fulde ejerskab over al tekst

 

3. Evaluering:

Bed eleverne reflektere over, hvilke konsekvenser det ville have for en SRP, hvis de havde anvendt denne side.

Følg op med lignende sites i kommende forløb, så eleverne nu og da mindes om at være påpasselige med information hentet på nettet.

 

Kreditering

Udarbejdet af Laust Wium Olesen.
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.