Artikel

Chatbotten i lærerens forberedelse

Chatbots er først og fremmest et redskab, som vi skal forholde os til, at eleverne anvender.

Brug af AI-chatbots i forbindelse med undervisning skal ske under hensyntagen til gældende regler om datasikkerhed og GDPR.

Men teknologien kan også lette lærerens forberedelse, og i denne artikel præsenteres ideer til fx at lave arbejdsopgaver, quizzer og begrebslister.

 

Arbejdsopgaver 

Chatbots kan generere forskellige typer af opgaver på forskellige taksonomiske niveauer, baseret på en given tekst. For eksempel kan den lave multiple choice-spørgsmål, lukkede og åbne spørgsmål eller endda opgaver med fysiske eller interaktive elementer. Man indsætter bare teksten eller et link til teksten i chatbottens tekstfelt sammen med en besked om at lave spørgsmål teksten, fx: ”Lav fem arbejdsopgaver på forskellige taksonomiske niveauer til følgende tekst”.

Man kan bede den lave dem på forskellige taksonomiske niveauer. Disse opgaver kan bruges som en del af lektionen eller som lektier til eleverne, og de kan spare læreren tid og ressourcer ved at automatisere opgavegenereringen.

Det er dog vigtigt at huske at gennemgå de genererede opgaver for nøjagtighed og kvalitet, da ikke alle opgaver, der genereres af chatbotten, nødvendigvis er af høj kvalitet.

 

Quizzer

En anden måde, hvorpå chatbots kan hjælpe læreren, er ved at oprette quizzer. Typisk er det ret tidskrævende at finde på realistiske, forkerte svarmuligheder, men ikke for en chatbot. Læreren giver chatbotten en tekst og beder den generere en quiz baseret på disse oplysninger.

I chatbottens tekstfelt skriver man fx ”Lav en quiz med 4 valgmuligheder ud fra følgende tekst” efterfulgt af teksten eller et link til den. Spørgsmål og svar kan relativt nemt kopieres over i Kahoot eller en anden quiz-skabelon, hvor der kan oprettes selvrettende quizzer.

Dette kan være en effektiv måde at øve og evaluere elevernes viden og forståelse af et emne på en interaktiv måde, samtidig med at læreren sparer tid på rettearbejdet.

 

Øvelsesvejledninger

Chatbots kan generere skriftlige instruktioner eller trin-for-trin vejledning til forskellige øvelser eller eksperimenter, som eleverne skal udføre. Man kan fx bede den lave en vejledning til bestemmelse af vands nedsivning i forskellige jordtyper.

I tekstfeltet skriver man fx ”Lav en øvelsesvejledning til et forsøg om vands nedsivning i sand- og lerjord til elever i naturgeografi på stx”. Læreren kan derefter bruge disse vejledninger som en ressource til at støtte eleverne i deres arbejde, eller lade eleverne vurdere vejledningerne og komme med ændringsforslag eller forbedringer.

Dette kan bidrage til at udvikle elevernes evne til at analysere og evaluere instruktioner og vejledninger, samt fremme deres selvstændighed og kritiske tænkning.

 

Centrale begreber

Giver man chatbotten en tekst, enten som link eller ved at paste teksten ind i tekstfeltet, kan man bede den lave en liste over centrale begreber med forklaringer ved blot at skrive ”Lav en liste over centrale begreber med forklaringer i følgende tekst”.

Chatbotten kan analysere en tekst og identificere centrale begreber og deres betydning. Læreren kan derefter bruge denne liste som en introduktion til lektien eller som en ressource, der kan deles med eleverne for at hjælpe dem med at forstå de vigtigste begreber og deres betydning, før de går ind i detaljerne i teksten.

Dette kan bidrage til at forbedre elevernes tekstforståelse og give dem et forståelsesgrundlag at bygge videre på.

Uanset hvordan chatbots anvendes, er det naturligvis vigtigt hver gang at kontrollere kvaliteten af arbejdet. Formuleringerne kan være lidt kantede og uklare, og chatbottens forslag kan ramme ved siden af den pointe, man som lærer gerne vil fremme i arbejdet med materialerne. I så tilfælde beder man blot chatbotten omformulere eller komme med yderligere forslag. Det kan også være en overvejelse værd, at man for hver chat deler yderligere data med botten, som jo bidrager til at udvikle chatbottens intelligens. Omvendt er det data, chatbotten leverer i form af svarene, ikke umiddelbart dokumenteret med kildeangivelse.

 

Kreditering 

Anders Teglgaard Kjær, Skive Gymnasium, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.