Aktivitet

Kostens klimabelastning

Fødevareproduktionen udgør en væsentlig del af den danske udledning af drivhusgasser. I denne aktivitet skal eleverne bestemme deres kosts klimabelastning ved at anvende en database over fødevarers klimabelastning.

 

Aktiviteten kan afvikles på et modul á 85 minutter på både c- og b-niveau, som led i forløb om klimaforandringer, fødevareproduktion eller bæredygtighed. 

Aktiviteten inddrager elevernes egen hverdag og personlige aftryk, hvilket gør emnet og faget vedkommende for de fleste elever. Med baggrund i elevernes registrering af deres føde- og drikkevareforbrug over et døgn eller en uge, foretages en beregning af kostens klimabelastning.

En lang række fødevarers klimabelastning er opgjort i kg CO2 pr kg fødevare i databasen denstoreklimadatabase.dk. Belastningen er også opgjort i de forskellige led i fødevarens livscyklus frem til forbrugeren. Databasen er udarbejdet af CONCITO.

 

Planlægning og overvejelser

Eleverne orienteres om aktiviteten og udstyres med et skema til registrering af fødevareforbruget inden modulet, hvor beregningen af klimabelastningen foretages. Det kan diskuteres med eleverne, hvor lang tid, registreringen skal forløbe over, samt hvornår på ugen eller året, den skal foretages. Fødevareindtaget kan variere både med årstid og tidspunkt på ugen. 

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten igangsættes med at eleverne registrerer deres fødevareforbrug i en periode forud for modulet. Eleverne skal registrere vægten af alle ingredienser i den mad, de personligt spiser og smider ud. Det kan selvfølgelig være vanskeligt at registrere vægten af en ingrediens i en gryderet, men så må man lave et estimat ud fra opskriften.

Eleverne slår derefter de enkelte fødevarer - og drikkevarer - op i databasen på denstoreklimadatabase.dk. For hver enkelt fødevare er opgivet en samlet belastning i kg CO2 per kg fødevare. Dette tal bruges sammen med elevens egen registrering til at beregne hver enkelt fødevares klimabelastning. Eleverne skal være opmærksomme på, om de har registreret deres fødevarer i kg eller gram.

Elever opretter et regneark med nedenstående kolonner og formler. De indtaster og beregner deres samlede klimabelastning:

Regneark
 
A
B
C
D
1
Klimabelastning i alt
=SUM(D4:D44)
 
 
2
 
 
 
 
3
Madvare
CO2 iflg klimadatabasen
Antal gram, du spiste af madvaren
Klimabelastning i kg CO2e
4
 
 
 
=C4/1000*B4
5
 
 
 
 

Evaluering

Lad eleverne indtaste hver deres samlede resultat i et fælles dokument, og bed dem i grupper diskutere deres resultater i forhold til klassens gennemsnit og elever med høje og lave tal. De kan diskutere årsager til forskelle, og undersøge, i hvilke led af fødevarens værdikæde, den enkelte fødevare belaster mest.

Bed dem eventuelt sammensætte den mest klimavenlige menu, de kunne tænke sig at spise - ud fra oplysningerne i databasen.

Med udgangspunkt i databasens egen Q&A: denstoreklimadatabase.dk/qa kan eleverne endvidere i grupper diskutere metoderne bag opgørelsen af fødevarers klimabelastning.

 

Få mere inspiration

 

Kreditering

Anders Teglgaard Kjær, lektor, Skive Gymnasium i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.