Aktivitet

Sæt musikbegreber på spil

Lav små kort med faglige begreber til musik og lad eleverne spille sig dygtige. Kort aktivitet på 10-20 minutter til musik på alle niveauer på stx.

Eleverne repeterer og indlærer centrale musikfaglige begreber. I forløbet arbejdes der bl.a. med følgende faglige mål fra musik C på stx: ”identificere musikalske parametre og deres anvendelse og virkning i væsensforskellige perioder, stilarter og genrer gennem analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer med anvendelse af elementær musikfaglig terminologi og metode”

 

1. Planlægning/overvejelser

Aktiviteten placeres som opsamling på et tema eller som repetition.

Inddel klassen i grupper af 3-4 elever og udarbejd en liste med begreber. - Se “Begrebsspil med rock”. Print så der er ét eksemplar til hver gruppe og klip dem ud i små sedler.

 

2. Forløbets opbygning

Inddel eleverne i grupper og uddel begrebskort til hver gruppe.

I grupperne skiftes eleverne til at trække et begrebskort og forklare begrebet for de andre i gruppen, som skal gætte begrebet.

Der gives 1 point til eleven, der gætter begrebet, samt til den der forklarer begrebet. Hvis begrebet ikke gættes indenfor eksempelvis 2 minutter, så lægges begrebskortet tilbage, og turen går videre.

Øvelsen kan tilpasses ved at justere på tiden eller lave et pointsystem, så der er 3 point, hvis det er første gæt, 2 point hvis det er andet og ellers 1 point.

 

3. Evaluering:

Slut af med selv at forklare begreberne ét for ét og giv point til de grupper, der gætter dem.

 

Kreditering 

Produceret af Christine Kjeldager Østergaard, Rybners Gymnasium

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.