Aktivitet

Bevægelse i musiktimerne

Få eleverne op af stolene og opnå bedre trivsel, koncentration og læring. Aktiviteter af 5-10 minutters varighed, der sætter blod og hukommelse i gang og kan bruges i musik på alle niveauer på hf, htx og stx.

Brain Breaks, Energisers m.m. er betegnelser for øvelser, der skal få eleverne op af stolen, og give dem et lille afbræk, så de bedre kan koncentrere sig. Nedenfor er der et udvalg af øvelser med et musikfagligt islæt.

 

Planlægning/overvejelser

Øvelsernes primære formål er at skabe et afbræk og genskabe elevernes koncentration. De kan bruges planlagt i midten af moduler, og efterhånden, som man kender øvelserne, kan de inddrages spontant, hvis eleverne ikke kan koncentrere sig.

 

Aktivitetens opbygning

Klappekonkurrence

Eleverne står over for hinanden to og to og klapper skiftevis mellem hinandens hænder. – Først langsom, så hurtigere og hurtigere indtil de rammer hinandens hænder. Alternativ køres øvelsen samtidigt i klassen, så alle klapper i takt, og man til sidst kan kåre dagens bedste klappepar.

 

Klap rytme

Eleverne stiller sig parvist. Første elev klapper en rytme med 2 klap, Herefter gentager den anden elev klappene og klapper en ny rytme med rytme med 3 klap osv. Fortsættes eks. til 10 klap.

Variationer: I stedet for at komme med en ny rytmesekvens, så udvides den eksisterende sekvens indtil én af eleverne giver fortabt.

 

Stav i luften

Eleverne skiftes parvist til med hænderne at stave et musikfagligt begreb i luften, som den anden skal gætte.

 

Ordkaos

Opdel klassen i grupper, og læg en masse sedler med begreber/genrer m.v. i en bunke til hver gruppe. Stil opgaver i eks. at først at finde sedler med instrumenter, genrer, kunstnere...

1-2‐3-4:

Eleverne finder sammen to og to, og står overfor hinanden. De skiftes til at sige tallene 1–2–3 i en sløjfe. Efter et stykke tid beder læreren eleverne om at skifte 2 ud med et stamp eller et klap på skulder/lår/knæ… Efter yderligere tid skiftes 3 ud på samme måde. Øvelsen kan udvides med flere tal/bevægelser eller ved at samtlige tal udskiftes.

 

Evaluering

Eleverne melder kort tilbage, i hvilket omfang øvelsen bidrager med noget - både fagligt og/eller i ift. hvor godt et "brain break", øvelsen er. På længere sigt opnår læreren derfor god fornemmelse for, hvad der virker i den aktuelle kontekst.

 

Der er mange andre gode idéer til afbræk i fx disse kataloger:

 

Kreditering 

Produceret af Jacob Stenløkke Bendtsen, Hvidovre Gymnasium & HF

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.