Læreplan og vejledning

Læreplanen til musik på stx gælder for elever, der starter uddannelsen fra 1. august 2017 og frem.
Nederst på siden finder du "Lærerens hæfte".

Læreplanen beskriver faglige mål og indhold for faget. 
Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger vedrørende udvalgte dele af læreplanens tekst, men indfører ikke nye bindende krav.
Lærerens hæfte definerer evalueringskriterierne for skriftlig musik A.

“Lærerens hæfte 2020” indeholder præcise evalueringskriterier og rammer for den skriftlige eksamen i musik A.