Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i musik - maj 2024

I dette korte nyhedsbrev vil formand for opgavekommissionen, Thomas Hammer, minde om to forhold vedrørende M1. Derudover en opfordring til nye musiklærere, som gerne vil være skriftlige censorer.

To forhold ved M1

Thomas vil gerne minde om følgende citat fra evalueringskriterierne (Lærerens hæfte): ”Ikke alle B1-opgaver vil have modulation, og det vil være angivet i opgaven, om der er modulation eller ej. Også andre forhold ved opgaven kan være angivet foroven, fx hvis opgaven slutter i en anden toneart end den starter, ikke slutter på tonika eller hvis alle instrumenter ikke er nedskrevet i partituret. Særligt i denne opgave vil det derfor være vigtigt at læse opgaveformuleringen omhyggeligt da den kan have nye væsentlige informationer. Eventuelle modulationer vil have en tydelig kadencering”. (min fremhævelse)

I opgaverne C og D er besvarelsens længde præciseret: "Her skal du skrive din analyse (besvarelsen forventes at fylde ca. en halv normalside)". En længere (eller kortere) besvarelse er ikke i sig selv en mangelfuld opgaveløsning. Det afhænger af det faglige indhold i besvarelsen. Lange besvarelser er dog ofte ikke lig med faglig dybde og kan koste eksaminanden i tidsforbrug.

 

Nye skriftlige censorer

I denne eksamenstermin har nogle lærere med kortere undervisningserfaring meldt sig til censoropgaven – enkelte med så få års erfaring, at vi ikke har inkluderet dem i censorkorpset endnu. Vi er glade for jeres ønske om at blive censorer, og vi opfordrer jer til at blive ved med at få jeres skoler til at indstille jer til skriftlig censur i musik.

Sebastian Strabo Svendsen

Fagkonsulent i musik, dramatik og musik- og lydproduktion

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.