Kompetenceudvikling

Musiklærerforening

Her kan du finde nyttig viden om Musiklærerforening, som arbejder for musik på  gymnasieområdet. Foreningen har flere tiltag for at varetage medlemmernes interesse. 

Gymnasieskolernes Musiklærerforening er åben for alle, der underviser eller har undervist i en gymnasial uddannelse. Dertil kan andre interesserede optages efter bestyrelsens skøn.

Foreningens formål er at fremme musikundervisningen i de gymnasiale uddannelser. Foreningen varetager interesser i forbindelse med undervisningen i musikfaget – herunder medlemmernes faglige interesser samt afholdelse af møder og kurser med faglige og pædagogiske emner.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert efterår, hvor der desuden er valg til bestyrelsen.

Link til Musiklærerforenings hjemmeside

Link til Musiklærerforeningens facebookside

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.