Teori og analyse

Under teori og analyse i mediefag indgår blandt andet metoder til analyse af film, tv og nyere medier og filmiske virkemidler, dramaturgiske modeller, kommunikationsmodellen, målgruppeforståelse og distributionsplatforme.

 

gym_teori/analyse artikler og forløb_mediefag

Artikler og forløb