Forløb

5 undervisningsforløb til mediefag

I forbindelse med gymnasiereformen og udstedelsen af de nye læreplaner er der udviklet inspirationsmateriale.

Inspirationsmaterialerne kan give ideer til, hvordan de nye områder i mediefags læreplaner kan indarbejdes i undervisningen - både når det gælder fagets teoretisk-analytiske del og praktisk-produktionsorienterede del.

Alle 5 forløb indeholder en indledende forløbsbeskrivelse, en komplet materialeoversigt samt en forløbsmetro, der for hver undervisningstime i forløbet forklarer timens indhold, struktur, lektier, læringsmål, kommer med forslag til arbejdsspørgsmål etc. Forløbene er lige til at gå til, men man kan selvfølgelig også plukke det ud, man kan bruge, supplere med andet materiale, nye vinkler mm.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.