Forløb

5 undervisningsforløb til mediefag

I forbindelse med gymnasiereformen og udstedelsen af de nye læreplaner er der udviklet inspirationsmateriale, som kan give ideer til, hvordan de nye områder i mediefags læreplaner kan indarbejdes i undervisningen - både når det gælder fagets teoretisk-analytiske del og praktisk-produktionsorienterede del.

Alle 5 forløb indeholder en indledende forløbsbeskrivelse, en komplet materialeoversigt samt en forløbsmetro, der for hver undervisningstime i forløbet forklarer timens indhold, struktur, lektier, læringsmål, kommer med forslag til arbejdsspørgsmål etc. Forløbene er lige til at gå til, men man kan selvfølgelig også plukke det ud, man kan bruge, supplere med andet materiale, nye vinkler mm.