Medieproduktion

I mediefag skal eleverne blandt andet kunne planlægge, gennemføre og distribuere medieproduktioner.

 

Desuden skal de skabe medieproduktioner med en genre- og mediemæssig spredning. Både fakta og fiktion skal være repræsenteret, ligesom mindst en af produktionerne skal være anvendelsesorienteret eller mediefagligt formidlende (læreplan A).

gym_medieproduktion artikler og forløb_mediefag

Aktiviteter og forløb

Se eksempler på aktiviteter, hvor eleverne arbejder praktisk med medier.