Redskab

Organdonation og fagligt kernestof i mediefag

Organdonation er et fagligt relevant og aktuelt emne i mediefag både på c- og b-niveau. Dansk Center for Organdonation har udgivet iBogen Når død giver liv – organdonation i undervisningen, der viser hvordan.  

For nogle er det nemt at tage stilling til organdonation. For andre kræver det mere overvejelse, før de kan sige ja eller nej. De 15-19-årige engagerer sig meget gerne i emnet organdonation, som jævnligt debatteres intenst både i medierne og blandt politikerne. Men mange i aldersgruppen er i tvivl og oplever at mangle viden om organdonation.

unpublished

Emner i mediefag


Eleverne klædes på teoretisk (bl.a. Lasswell, Raskin) til efterfølgende at kunne udarbejde deres helt egen kampagnefilm.


Dette nye format er ideelt, når man skal forklare fænomener og problemstillinger på en visuel og spændende måde. Også her lægges der op til, at kaste eleverne ud i rollen som tilrettelægger og klipper.


Genren er ikke til at komme uden om. Den debatvækkende DR-dokumentar Pigen der ikke ville dø stiller etiske og medieetiske spørgsmål.


Liv eller død? Hjerte eller smerte? Menneske eller maskine? That’s what movies are made of. Hovedvægten er lagt på det realistiske drama, science fiction og horror. Elever og lærere kommer vidt omkring fra Frankenstein-myten over cyberpunk til body horror. Fokus er at analysere og fortolke, men der er også en række kreative øvelser og oplæg til et pilotprojekt med benspænd.


iBogen indeholder forslag til eksamenstekster. De kan naturligvis også anvendes som afslutning af et tematisk forløb eller som et led i eksamenstræningen. Materialet er kun tilgængeligt for undervisere.


gym_organdonation_10fag

Organdonation i 10 fag

Når død giver liv – organdonation i undervisningen (på naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk) er et frit tilgængeligt undervisningsmateriale til alle de gymnasiale uddannelser.

iBogen præsenterer fagligt kernestof om organdonation i 10 fag:

  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dansk
  • Filosofi
  • Idéhistorie/historie
  • Matematik
  • Mediefag
  • Psykologi
  • Religion
  • Samfundsfag

Emnet er også oplagt i flerfaglige forløb og opgaver.

Se forslag i iBogen: naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk

Kreditering

Materialet til mediefag er skrevet af lektor Maria Rebekka Holm Andersen, Frederikshavn Gymnasium.  

Udgivelsen er finansieret af Dansk Center for Organdonation, det nationale videnscenter for organdonation.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.