Kompetenceudvikling

Kontekster

Dorte Granild fortæller i denne video om kontekster i mediefag. I videoen forklares, konkretiseres og eksemplificeres begreber og områder i mediefags nye læreplaner.

Videoen er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

I videoen nedenfor gennemgår Dorte Granild en mediekredsløbsmodel (jfr. Jakob Isak Nielsen) og giver konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med om kontekstualisering i mediefagsundervisningen. 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Kreditering

Dorte Granild, Lektor, forfatter, redaktør, formidler og underviser.