Kompetenceudvikling

FIP - mediefag forår 2019

Hent materialer fra FIP-kursus 2019. 

Kurset blev afholdt i Århus og København marts 2019. 

Om nye læreplaner i praksis – til hverdag og til eksamen

Formålet er at understøtte undervisningen og den faglige praksis i mediefag, bl.a. ved at give ideer og inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen i mediefag med de nye stofområder efter den ny læreplan.

 

Materiale fra FIP-kurset 

Hent det samlede materiale fra FIP-kursus - Mediefag 2019 (padlet)