Forløb

De korte formater - introforløb

Introforløb incl. pilotproduktion på 26 lektioner med forslag og ideer til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen på mediefag C i et indledende forløb. Fagets forskellige kerneområder vil blive introduceret og udfoldet i en vekselvirkning mellem en teoretisk, analytisk og en praktisk tilgang gennem små øvelsesopgaver.

Leveret af fagkonsulenten som supplement til læreplanen for faget.

Forløbets fokus er en introduktion til de filmiske virkemidler, dramaturgiske modeller, kommunikationsmodellen, målgruppeforståelse, indledende forståelse af kontekstbegrebet samt introduktion til og refleksion over relevante distributionsplatforme. Forløbet er udviklet, så opgaverne er stilladserede og løbende bliver mere komplekse.

 

Kreditering

Produceret af Line Arlien-Søborg