Redskab

Program for virtuel FIP - marts 2021

Nye læreplaner i praksis – til hverdag og til eksamen. Artikler fra oplæg kan også findes her.
 

Formål med FIP er at understøtte undervisningen og den faglige praksis i mediefag, bl.a. ved at give ideer og inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen i mediefag med de nye stofområder efter den ny læreplan.

Program Kl. 10-10.15 Velkomst & sidste nyt vedrørende mediefag v/ fagkonsulent Mimi Olsen

Kl. 10.15-11.15 Mundtlighed og skriftlighed i mediefag med særligt fokus på de store skriftlige opgaver – del I - Metoder i mediefag på C- og B-niveau - v/ Rasmus Rosengaard, Borupgaard Gymnasium

Kl. 11.15-12.30 Mundtlighed og skriftlighed i mediefag med særligt fokus på de store skriftlige opgaver – del II – Erfarings- og ideudveksling om vejledning, vejen fra problemformulering til opgaveformulering og mundtlig prøve samt muligheden for inddragelse af selvproducerede produkter og innovation. Oplæg, gruppediskussioner og opsamling v/ Anne Juul Møller, Odder Gymnasium

Kl. 12.30-13 Frokost

Kl. 13–14 Årshjul på C-niveau. Mange lærere oplever, at der er pres på for at nå det hele på C-niveau. Oplægget præsenterer forskellige forslag og ideer til, hvordan man kan tilrettelægge årshjul på C-niveau og komme i mål med de faglige mål og kernestof – v/ Mette Wolfhagen og Line Arlien-Søborg, hhv. Sct. Knuds Gymnasium og Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, SCU.

Kl. 14-14.15 Pause

Kl. 14.15-15.45 Fan- og celebritykultur i tværmedialt perspektiv - nyere film og filmkultur samt sociale medier med fokus på aktivisme, promotion og selviscenesættelse v/ Helle Kannik Haastrup, Københavns Universitet

Kl. 15:45-16 Spørgsmål, evaluering og tak for idag v/ Mimi Olsen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.