Nyhed

Program for virtuel FIP - marts 2021

Nye læreplaner i praksis – til hverdag og til eksamen. Artikler fra oplæg kan også findes her.
 

Formål med FIP er at understøtte undervisningen og den faglige praksis i mediefag, bl.a. ved at give ideer og inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen i mediefag med de nye stofområder efter den ny læreplan.

Program Kl. 10-10.15 Velkomst & sidste nyt vedrørende mediefag v/ fagkonsulent Mimi Olsen

Kl. 10.15-11.15 Mundtlighed og skriftlighed i mediefag med særligt fokus på de store skriftlige opgaver – del I - Metoder i mediefag på C- og B-niveau - v/ Rasmus Rosengaard, Borupgaard Gymnasium

Kl. 11.15-12.30 Mundtlighed og skriftlighed i mediefag med særligt fokus på de store skriftlige opgaver – del II – Erfarings- og ideudveksling om vejledning, vejen fra problemformulering til opgaveformulering og mundtlig prøve samt muligheden for inddragelse af selvproducerede produkter og innovation. Oplæg, gruppediskussioner og opsamling v/ Anne Juul Møller, Odder Gymnasium

Kl. 12.30-13 Frokost

Kl. 13–14 Årshjul på C-niveau. Mange lærere oplever, at der er pres på for at nå det hele på C-niveau. Oplægget præsenterer forskellige forslag og ideer til, hvordan man kan tilrettelægge årshjul på C-niveau og komme i mål med de faglige mål og kernestof – v/ Mette Wolfhagen og Line Arlien-Søborg, hhv. Sct. Knuds Gymnasium og Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, SCU.

Kl. 14-14.15 Pause

Kl. 14.15-15.45 Fan- og celebritykultur i tværmedialt perspektiv - nyere film og filmkultur samt sociale medier med fokus på aktivisme, promotion og selviscenesættelse v/ Helle Kannik Haastrup, Københavns Universitet

Kl. 15:45-16 Spørgsmål, evaluering og tak for idag v/ Mimi Olsen