Kompetenceudvikling

FIP - 2020

Understøtter undervisningen og den faglige praksis i mediefag, bl.a. ved at give ideer og inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen i mediefag med de nye stofområder efter den ny læreplan.

Program

Kl. 9.30-10 Ankomst og morgenkaffe

Kl. 10-10.15 Velkomst & sidste nyt vedrørende mediefag v/ fagkonsulent Mimi Olsen

Kl. 10.15-11.15 Metoder i mediefag på C- og B-niveau - v/ Rasmus Rosengaard, Borupgaard Gymnasium

Kl. 11.15-12.15 SRP i mediefag – erfarings- og ideudveksling om vejledning, vejen fra problemformulering til
opgaveformulering og muligheden for inddragelse af selvproducerede produkter og innovation

Kl. 12.15-13.15 Frokost

Kl. 13.15-14.30 Fan- og celebritykultur i tværmedialt perspektiv - nyere film og filmkultur samt sociale medier med fokus på aktivisme, promotion og selviscenesættelse v/ Helle Kannik Haastrup, Københavns Universitet. 

Kl. 14.30-14.45 Pause

Kl. 14.45-15.45 Inspiration og ideer til at arbejde med innovation på nye måder i mediefag på C- og B-niveau
v/ Carsten Iskov Kopp, Københavns Åbne Gymnasium

Kl. 15:45-16 Spørgsmål, evaluering og tak for idag v/ Mimi Olsen
 

Anden info

I forbindelse med kurserne har jeg oprettet en padlet, hvor der medio marts vil blive uploadet supplerende oplysninger.