Aktivitet

To fjer til fem høns - matematisk rygtespredning

Få eleverne op af stolene, og giv dem et indblik i begrænsningerne for eksponentiel vækst. I denne korte øvelse på 60 minutter til matematik er eleverne med til at lave en simulering af, hvor hurtigt et rygte spredes.
 

Øvelsens formål er at undersøge, hvor hurtigt et rygte spredes. Den kan bruges i forbindelse med et forløb om logistisk forbindelse eller for at vise begrænsningen af eksponentiel vækst. Den samme fremgangsmåde kan bruges til at simulere udbredelsen af en smitsom sygdom.

I øvelsen arbejder eleverne med “at anvende statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af data fra andre fagområder og foretage simuleringer”, som er et fagligt mål i matematik B.

 

1. Planlægning/overvejelser

Øvelsen kræver et stort område som en fodboldbane, en hal eller en kantine, hvor eleverne kan stå med mindst ti skridts afstand fra hinanden fra start. Øvelsen er afprøvet i et rektangulært område på 30 m gange 40 m med 28 elever, og her tog det 10 minutter, inden rygtet var kendt af 26 elever.

 

2. Forløbets opbygning

Start med at at finde den elev, der som den første kender rygtet. Brug eksempelvis et sæt kort og tag fra, så der er ét kort per elev i klassen. Eleven der trækker spar es, vælges til at kende rygtet og skriver ”JA” på sin smartphone eller en seddel, mens de øvrige skriver ”NEJ”.

Eleverne stiller sig op med god afstand til hinanden, og alle begynder at bevæge sig rundt. Når to elever møder hinanden, viser de deres seddel eller smartphone. Hvis elever uden kendskab til rygtet møder én, der kender rygtet, så ændrer de ”NEJ” til ”JA” og skriver tidspunktet ned, de fik rygtet på.

Øvelsen sluttes med, at tidspunkterne, hvor rygtet blev kendt, noteres ind i et regneark. Gentag øvelsen et par gange.

 

3. Evaluering:

Eleverne udarbejder efter øvelsen en tabel og en graf i grupper, der viser sammenhængen mellem tid og hvor mange, der kender rygtet. Tidsintervaller på 1 minut er passende. Bagefter sammenligner de graferne i matrixgrupper.

Lad derefter eleverne reflektere over, hvilken betydning denne viden har for deres sociale liv.

 

Kreditering

Produceret af Torben Svendsen. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.