Artikel

Matematisk modellering i et matematikdidaktisk perspektiv

Hvordan kan modellering kan styrke elevernes forståelse af matematiske begreber og øvrige tilegnelse af matematik?

Modellering kan tjene som middel til at fremme elevernes matematiktilegnelse fx ved at øge deres motivation for beskæftigelse med matematik eller styrke deres matematiske begrebsdannelse. Det bl.a. kan ske ved modelfrembringende aktiviteter og ved fremspirende modellering. I Mogens Niss og Uffe Thomas Jankvist tema om matematisk modellering gennemgås begreberne fra et fagligt og matematikdidaktisk synspunkt.

Se udvalgte forskningsresultater, en simpel og en udfoldet udgave af modelleringscyklussen og få et eksempel på en simpel matematisk modellering, der kan anvendes på alle gymnasiale niveauer.

Matematisk modellering

  • Matematisk modellering er den proces at udsætte et område uden for matematikken selv for en matematisk behandling. Læs om modellering fra et fagligt og matematikdidaktisk synspunkt, om modelbegrebet og den såkaldte modelleringscyklus, om hvorfor modelleringskompetence er et vigtigt mål, og om hvordan modellering kan styrke elevernes forståelse af matematiske begreber og øvrige tilegnelse af matematik.

 

Kreditering

NCUM, Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.