Forløb

Kviklån og beregning

Forløb i fem dele for 1.g og 1.hf. Forløbet kan evt. være tværfagligt sammen med samfundsfag og/eller dansk.

Om kviklån i matematikundervisningen stx og hf

Læreplan stx/hf C-, B- og A-niveau

Fagligt mål stx/hf C-, B- og A-niveau:

 • demonstrere og formidle viden om matematikanvendelser inden for udvalgte områder, herunder behandling af problemstillinger udsprunget af dagligliv og samfundsliv

Kernestof og supplerende stof:

 • procent og rentesregning, absolut og relativ ændring, renteformel
 • bearbejdning af autentisk datamateriale, …
 • samt opsparings og gældsannuitet

 

Undervisningsvejledning stx/hf C-, B- og A-niveau

Annuiteter

Som en udvidelse af arbejdet med renteformlen skal eleverne opnå viden om annuitetsregning, og det vil være oplagt at inddrage både trinvise beregninger i regneark samt de tilhørende formler. Emnet behandles gennem anvendelsesorienterede eksempler, der bygger på autentiske data. Man kan vælge at udbygge forløbet med serielån, amortisationstabeller eller skatteberegninger, som kan give eleverne et indblik i, hvordan forskuds- og årsopgørelser fra skat, læses. Dette stof er velegnet til projektorienterede forløb, og eleverne selv skaffer stof og problemstillinger til bearbejdning.

Forløb 1 om kviklån og beregning

Del 1 - individuelt arbejde eller pararbejde

Finansiering af køb for af en vare der koster mellem 50.000 kr. og 100.000 kr.

 1. Vælg på internettet en ting der koster mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. Det kan være en brugt bil, en motorcykel, en avanceret pc, et Finn Juhl-møbel, en Børge Mogensen-sofa, et B&O-tv eller andet.
 2. Find to eksempler på nettet hvor der er tilbud om lån af det beløb som din vare koster.
  1. Det ene eksempel skal være et så dyrt et lån som muligt; Det er ofte hos den forretning, der sælger varen eller hos lidt mere underlige udlånere.
   Hjælp hinanden i klassen med at finde dyre udlånere.
  2. Det andet eksempel skal være et så billigt lån som muligt; Det finder man ofte i mere sobre banker. Hvis det er et lån til en bil, så er bilhandleren ofte billig i forhold til lån.
  3. Husk at du ALDRIG må opgive personlige oplysninger såsom cpr-nummer når du søger efter lån.

Del 2 – formel og begreber

Del 3 – tv-udsender om kviklån

På dr.dk findes to programmer med titlerne ’Kongerne af kviklån’ 1 og 2.
De varer ca. 45 min. pr. program.

 1. Se det første program eller begge programmer.

 

 

Del 4 – beregning af renter, ydelser og samlede omkostninger

Der er i lovgivningen stillet krav om at udlånere skal oplyse årlige omkostninger i procent ÅOP.

De fleste private udlånere har rentetilskrivning hver måned hvorimod banker som regel har rentetilskrivning hvert kvartal.

Udlånere oplyser om hvor meget man skal betale hver måned, hvor mange måneder man skal afdrage gælden, samt om hvad det samlede tilbagebetalte beløb er. Dermed får man oplyst  i annuitetslånsformlen. Man kan da vha. CAS-værktøjet bestemme renten r

 1. Beregn månedlig rente, kvartalsvis rente og årlig rente i de to lån I har fundet ud fra oplysningerne fra hjemmesiderne.
 2. Tjekudregn oplysninger om ydelserne. Er hjemmesidens oplysninger korrekte?
 3. Beregn det samlede rentebeløb for begge lån.
 4. Beregn de samlede omkostninger ved lånet.

Del 5 – fremlæggelser

 1. Fremlæg jeres resultater af låneberegningerne af jeres eksempler på lån for klassen.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.