Kompetenceudvikling

Undersøgelsesbaseret undervisning

”Teorien om didaktiske situationer” (TDS) giver lærerne redskaber til at lave eleverne arbejde undersøgende. I teksten ses afprøvede lektionsplaner.

Undersøgelsesbaseret undervisning er nok en vending som mange lærere er stødt på, men i og for sig betyder det ikke noget særlig præcist. Begrebet bruges på forskellige måder i litteraturen og betyder ikke helt det samme i matematikdidaktik som fx i naturfagsdidaktik, hvilket kan give anledning til forvirring.

I 2017 kom der nye læreplaner og vejledninger til de gymnasiale uddannelsers  matematikundervisning, hvor det undersøgende aspekt af undervisningen er betonet kraftigere end tidligere, dog uden at der gives præcise definitioner. Det fremgår dog, at det er vigtigt at eleverne arbejder med ikke‐rutineprægede opgaver, selv stiller opfølgende spørgsmål som de kan lære af at arbejde med, og i det hele taget udvikler en mere problemorienteret tilgang til faget.

Men hvordan får man eleverne til at undre sig og formulere matematiske spørgsmål? Hvordan får man alle elever til at arbejde med samme problem ud fra egne forudsætninger vel vidende, at disse kan være ret forskellige og lede til forskellige svar – avancerede og mindre avancerede korrekte og forkerte? Hvad stiller man op med de mange forskellige svar og strategier? Hvordan sikrer man, at  alle elever i forskellig grad opfylder samme læringsmål gennem arbejdet med et problem, uden at nogen føler sig fortabt, mens andre føler sig utilstrækkeligt udfordret? Kan undersøgelsesbaseret undervisning faktisk understøtte undervisningsdifferentiering? Og ikke mindst, hvordan sikrer man, at alle elever også lærer ”rigtig matematik” i maksimalt omfang?

Bogen indeholder fem konkrete og afprøvede undervisningsforløb, som er lige til at tage i brug, samtidig med at man kan læse om de observationer og varianter der blev udviklet i MERIA.

Forløbene dækker naturligt nok kun små dele af kernestoffet og de faglige mål, men ved at prøve dem af, kan læseren få en førstehåndserfaring med denne form for undervisning.

Efterfølgende er det tanken at læseren selv kan udvikle forløb, der bygger på de samme idéer og rammer for undersøgelsesbaseret undervisning.

TDS bliver brugt i teksten i en række undervisningsscenarier, der er afprøvet i Danmark og 3 andre lande.

Indhold:

·         TDS, undersøgelsesbaseret undervisning og danske læreplaner

·         Eksempler på lektionsplaner

·         Erfaringer fra praktisk afprøvning.

 

I den vedhæftede fil kan du læse bogen, Bogens materialer er en samling af udvalgte ”undervisningsmoduler”, der er udviklet og afprøvet i samarbejde med europæiske forskere og gymnasielærere.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.