Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten om læreplansarbejde i matematik - marts 2024

Den 1. august 2024 træder nye matematiklæreplaner for B- og C-niveau i kraft på landets gymnasier. Arbejdet med nye læreplaner for A-niveauet bliver udsat et år. 

Læreplanerne sendes nu i offentlig høring. 

Nye læreplaner for matematik i gymnasiet er klar i år

Den 1. august 2024 træder nye matematiklæreplaner for B- og C-niveau i kraft på landets gymnasier. Arbejdet med nye læreplaner for A-niveauet bliver udsat et år. Se nærmere herom i denne nyhed på ministeriets hjemmeside.

Høringsfase

Læreplanerne sendes nu i offentlig høring. Der er tale om en høring på fem uger. Det forventes, at læreplanerne vil blive udstedt med henblik på ikrafttræden den 1. august 2024.

Læreplanerne i høring er følgende:

 1. Matematik B – toårig hf, august 2024
 2. Matematik C – toårig hf, august 2024
 3. Matematik B - hhx, august 2024
 4. Matematik C - hhx, august 2024
 5. Matematik B - htx, august 2024
 6. Matematik B – stx, august 2024
 7. Matematik C – stx, august 2024

STUK har gennemskrevet læreplanerne i overensstemmelse med Matematikkommissionens centrale anbefalinger om

 1. at undervise med større faglig dybde i færre faglige emner og særligt fjerne aktiviteter, der fortrinsvis understøttes af digitale værktøjer og med ringe mulighed for faglig fordybelse.
 2. at robuste faglige grundkompetencer, anvendelsesorientering og sammenhængende matematisk teori skal være på alle niveauer.

Tiden til den større fordybelse er skaffet først og fremmest ved at

 1. fjerne mindre omfangsrige emner, der ikke bidrager tilstrækkeligt til elevernes læring, herunder emner med høj brug af digitale værktøjer.
 2. fjerne en delprøveform i forbindelse med mundtlig prøve på stx, der ikke bidrager væsentligt til at eleverne kan demonstrere beherskelse af de faglige mål.
 3. mindske omfanget af didaktiske krav, så lærerens didaktiske valg frisættes.

Overgang

Læreplanerne indfases med start pr 1. august 2024 for de hold, der begynder deres uddannelse pr. august 2024 i sædvanlige, to-årige forløb på hf og tre-årige forløb på hhx, htx og stx.

De første prøver efter nye læreplaner vil blive afholdt ved afslutningen af undervisningen efter almindelige tilrettelagte undervisningsforløb, henholdsvis i maj-juni 2025 for hold på C-niveau og maj-juni 2026 for hold på B-niveau.

Sidste prøver efter nuværende læreplaner er for hold på C-niveau i december 2024 og for hold på B-niveau i december 2025, i begge tilfælde med mulighed for sygeprøve i den efterfølgende maj-juni-termin.

Ved tilrettelæggelsen af undervisningen for hold, der ikke følger en almindelig tilrettelæggelse af undervisningen, herunder fx Team Danmark-hold, MGK-hold, GSK-hold og turbohold på VUC, skal institutionen sikre, at der ved den prøvetermin, hvor holdets undervisning afsluttes, er en prøve til rådighed knyttet til den valgte læreplan. Det betyder bl.a., at for de hold, som er påbegyndt undervisningen i indeværende skoleår 2023/24 efter nuværende læreplan, og som følger en længere tilrettelæggelse af undervisning (fx mat B over tre år), at der ikke vil være en prøve efter deres påbegyndte læreplan til rådighed ved undervisningens afslutning. Institutionerne skal derfor sikre, at disse hold overgår til undervisning efter nye læreplaner hurtigst muligt.

Proces

Alle kan sende høringssvar. Styrelsen sender invitation til høringen til en liste af interessenter. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til læreplaner senest mandag den 25. april 2024. Høringssvar bedes sendt til gymnasial.matematik@stukuvm.dk med angivelse i emnefeltet af ”Høring – ændrede læreplaner [afsenders navn]”.

Høringsbrev, udkast til læreplaner, samt høringslisten er offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk.

Venlig hilsen

 

Dennis Meng Vestergaard                           Kim Bertelsen

Fagkonsulent i matematik                            Fagkonsulent i matematik               eux, hhx, htx                                                    hf, stx

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.