Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i matematik - februar 2024

Tredje nyhedsbrev om læreplansarbejdet i matematik

Baggrund

På børne- og undervisningsministerens foranledning er et læreplansarbejde sat i gang på baggrund af aktuelle udfordringer i faget og med henblik på ikrafttrædelse pr 1. august 2024 for nye hold i sædvanlige forløb. Matematikkommissionens rapport (2016), tidligere læreplansarbejde i 2020-21 og ekspertgrupperapporten (2022) er grundlag for arbejdet.

Se evt. i nyhedsbrev udsendt 13. september 2023 en tidlig orientering om krav, ikrafttrædelse, overgang og proces. Der er derudover udsendt nyhedsbrev i december 2023, hvis indhold er justeret siden på stx og hf. Den justerede udgave ses i dette nyhedsbrev.

Kassogram – et udkast til debat

Siden september har læreplansarbejdet været i gang. Noget skal ske, og vi har et ganske solidt grundlag at arbejde ud fra. Der er lagt en åben og inddragende proces.

Som udgangspunkt for samtale blev et første bud på kernestof fremlagt i december (se tidligere nyhedsbrev), og siden har fagkonsulenterne holdt en række møder med interessenter, undervisere, forfattere m.fl., ligesom postkassen gymnasial.matematik@stukuvm.dk fortsat er åben.

Det har givet konstruktivt og værdifuldt input, og kernestof mm. er justeret og fremlagt ved møder i Matematiklærerforeningens regioner og vedlægges her.

Det er planen, at foreløbige udgaver af hele læreplansteksten kan præsenteres i marts måned, og at disse udkast kan indgå i programmerne for FIP-kurser i matematik i marts 2024. Tilmelding hos GL-E på denne side.

Ud over læreplansteksterne arbejdes med vejledninger, vejledende eksamenssæt og reviderede formelsamlinger til de skriftlige prøver i faget.

Den særlige postkasse gymnasial.matematik@stukuvm.dk er fortsat åben, og alle med interesse for læreplanerne i matematik opfordres til at sende tanker vedr. læreplanerne i almindelighed og ønsker til vejledning og prøver i særdeleshed.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.