Artikel

Virtuel undervisning i matematik

Idéer til virtuel undervisning. Læs bl.a. om organisering, TedX ”riddles” og optimal rute til studenterkørsel.

Gruppearbejde, instruktion og fremlæggelse via et virtuelt rum

Mange har sikkert oplevet, hvor let det er som lærer at komme rundt og hjælpe eleverne i de forskellige grupperum i den virtuelle undervisning. Blot et klik, og så kan gruppen besøges. Det er også let at dele sin skærm med andre i samme virtuelle rum. Det kan bruges i den normale fysiske undervisning på flere måder:

I gruppearbejde kan grupperne fordeles ud på skolen, så de ikke skal sidde tæt sammen i ét klasselokale. Ved at tilknytte et virtuelt rum til undervisningen kan eleverne komme i kontakt med læreren og dele deres skærm. Det kan især være anvendeligt, når elever er i gang med at løse opgaver på computeren, lære et nyt program eller andet, hvor de let kan sidde fast i tekniske spørgsmål.

Et virtuelt klasserum kan også bruges i forbindelse med opsamling af par- eller gruppearbejde i klasserummet: Læreren har sin computer koblet til projektoren. Via det virtuelle klasserum kan elever skiftes til at dele deres skærm fra deres plads i klassen, når de skal fortælle om deres arbejde. 

 

Kreative lektier/opgaver

Træn mundtlighed med opgaver, eleverne skal løse sammen i par, hvor de begge er på nogenlunde samme faglige niveau. Opgaverne stilles i starten af timen, og eleverne samarbejder ved, at den ene deler sin skærm og skriver (korte) noter. Denne rolle kan skifte fra gang til gang.

Tidsforbruget pr. opgave er ca. 15-20 min. Eleverne giver deres bud på et svar til læreren efter 15 min.,  og herefter gennemgår læreren eller en udvalgt elevgruppe den korrekte løsning på den fælles platform.

 • Georg Mohr-opgaver 1. runde (georgmohr.dk)
 • TedX ”riddles” på Youtube. Find evt. følgende
  • “Prisoner hat riddle”
  • “The bridge riddle”
  • "Wizard standoff riddle”
  • “The temple riddle”
  • “The passcode riddle”
  • “The frog riddle”
 • Vær opmærksom på, at løsningen gives undervejs i videoen, så det fungerer bedst, hvis læreren har styringen over videoen gennem skærmdeling eller uploader en redigeret udgave.
 • Julekalenderopgaver på dkmat.dk
 • Dagens statistik. Til denne øvelse skal eleverne selv finde noget relevant matematik på diverse nyhedsmedier. Eleverne uploader et billede og kort forklaring til grafen, teksten eller figuren.

 

Udnyt at eleverne bor forskellige steder

Aktiviteten søger at inddrage eleverne i undervisningen ved at bruge deres bopæl som datapunkter i en lille optimeringsøvelse. På denne måde kan aktiviteten bruges til at få eleverne til at samarbejde og give en følelse af nærvær, selvom de arbejder virtuelt.

Aktiviteten kræver ikke særlige faglige forudsætninger og er oplagt som introduktion til det matematiske emne ”Operationsanalyse”.

Operationsanalyse/modellering. Find den mest optimale rute til studenterkørsel

 • Hvad er optimalt? Afstand eller tid? Sjovere at køre gennem byen? Andre parametre, der skal overvejes? Tidsforbrug 2 moduler af 1,5 timer
 • Fremlæggelse for læreren virtuelt (10 min pr. gruppe)
 • Upload af løsningsforslag + afstemning om bedste/optimale rute

 

Fremgangsmåde

 1. Eleverne udarbejder i et fælles dokument en liste med adresser

 2. Ved hjælp af adresserne udarbejdes en rute vha. Google Maps ved at bruge funktionen ”Mål distancen” (fugleflugt) eller med hjælp af ruteplanen mellem to adresser. (valg af transportmiddel samt hurtigste eller korteste rute.)

 3. Elever udarbejder i grupper på 3 et ruteforslag

 4. Eleverne udarbejder en præsentation til virtuel fremlæggelse

 

Spørgsmål, eleverne skal have med i deres præsentation

 • Forklar jeres fremgangsmåde
 • Præsenter ruten og resultatet
 • Hvilke overvejelser har I tænkt med?
 • Kan jeres metode forbedres?

 

Aktiviteten tager udgangspunkt i elevernes bopæl i forbindelse med studenterkørsel, men den kan sagtens gøres relevant for både 1.g og 2.g ved at tage udgangspunkt i eksempelvis en sightseeingtur på studieturen eller andre udflugter.

 

Kreditering 

Peter Christiansen, Niels Brock Innovationsgymnasium

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.