Artikel

Innovative kompetencer

Innovative kompetencer dækker over elevernes evner til at anvende faglig viden og metoder til at undersøge og formulere løsninger på konkrete problemer.

 

Elevernes innovative kompetencer dækker over tre dimensioner:

  • Undersøgelse og afgrænsning af et fagligt, alment eller konkret/autentisk problem ved hjælp af faglig viden og metoder.
  •  Udvikling af et innovativt løsningsforslag, der tilføjer værdi af kulturel, social eller økonomisk art til den valgte problemstilling. 
  • Vurdering af løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser på baggrund af relevante kriterier.

Gymnasiernes arbejde med de innovative kompetencer bliver organiseret på forskellige måder. Her følger materiale, der kan bruges som inspiration.

Læs vejledningen til elevernes innovative kompetencer.

Lyt til podcasten ”Gymnasielyd – elevernes innovative kompetencer”, hvor begrebet innovation udlægges, og der gives praktiske råd til organisering af undervisning med innovative kompetencer i fokus.

Læs VIVE’s evaluering af prøver i innovative kompetencer, hvor potentialet og udfordringer ved innovationsprojekter udfoldes.

Læs EVA’s undersøgelse af kreativitet i gymnasiet. Her finder du inspiration til at tilrettelægge undervisning med fokus på kreativitet, som kan understøtte elevernes innovative kompetencer

Siden er opdateret 04. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.