Artikel

Innovative kompetencer

Innovative kompetencer dækker over elevernes evner til at anvende faglig viden og metoder til at undersøge og formulere løsninger på konkrete problemer.

 

Elevernes innovative kompetencer dækker over tre dimensioner:

  • Undersøgelse og afgrænsning af et fagligt, alment eller konkret/autentisk problem ved hjælp af faglig viden og metoder.
     
  •  Udvikling af et innovativt løsningsforslag, der tilføjer værdi af kulturel, social eller økonomisk art til den valgte problemstilling. 
     
  • Vurdering af løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser på baggrund af relevante kriterier.

 

Inspirationsmateriale

Gymnasiernes arbejde med de innovative kompetencer bliver organiseret på forskellige måder. Her følger materiale, der kan bruges som inspiration:

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.