Artikel

Elevernes studie- og karriereperspektiv

Arbejdet med studie- og karriereperspektivet fokuserer på at styrke elevernes evner til at håndtere de mange valgsituationer som de støder på igennem gymnasiet, samt deres efterfølgende studie- og arbejdsliv.

Studie- og karriereperspektiver dækker over tre dimensioner:

  • Viden om fag, uddannelse og erhverv
  • Viden om valg og valgprocesser og deres konsekvenser
  • Individuelle refleksioner om evner og interesser, muligheder og begrænsninger

Gymnasiernes arbejde med studie- og karriereperspektivet bliver organiseret på forskellige måder. Her følger materiale, der kan bruges som inspiration.

Læs mere i vejledningen til studie- og karriereperspektivet: link til vejledningen på denne side

Læs pjecen ”Karrierelæring – viden om og erfaring med uddannelse, fag og job”, hvor du bliver introduceret til karrierelæringsbegrebet og finder eksempler på relevante aktiviteter.

Se videoen ”Erfaringer med karrierelæring”, hvor du får beskrevet de erfaringer, som man på Espergærde Gymnasium har gjort sig om forskellige aktiviteter relateret til studie- og karriereperspektivet.   

Læs artiklen ”I Aarhus er karrierelæring en del af almendannelsen”, hvor du bliver præsenteret for en tilgang til studie- og karriereperspektivet, som har vist sig god og operationel bl.a. i forhold til at få mindsket lærernes skepsis for begrebet ”karrierelæring”.

Siden er opdateret 04. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.