Strategisk ledelse

Hvordan sætter ledelsen handling bag vision, mission og værdigrundlag?

gym - ledelse - strategisk ledelse - formålstekst

Strategisk ledelse formulerer mål og retning for skolens udvikling, engagerer personale og interessenter og skaber værdi for brugerne. Her kan du få viden om og indsigt i principper for strategisk ledelse og tilgå redskaber, som kan lede til forandring på de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

gym-ledelse-strategiskledelse

Forskning og viden relateret til strategisk ledelse