Artikel

Socioøkonomisk reference på Nærum Gymnasium

Filmen forklarer hvad socioøkonomisk reference er og viser, hvordan begrebet bruges i praksis på Nærum Gymnasium.

Socioøkonomisk reference på Nærum Gymnasium (6,5 min.)

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Konklusionen er, at tallet ikke kan stå alene, men må sættes i en større sammenhæng med andre datakilder, fx ang. karakterer og trivsel.
Niels Hjølund, rektor for Nærum gymnasium, forklarer hvordan løfteevne og andre datakilder kan kvalificere skolens indsatser.

Adgang til tallene for socioøkonomisk reference

Tallene findes på uddannelsesstatistik.dk

Nøgletalsvisningen giver overblik over studenternes karakterer sammenholdt med socioøkonomisk reference, baggrundsoplysninger samt sammenligning mellem prøve-og årskarakterer.

© Styrelsen for It og Læring

 

Kreditering

Filmen er produceret af Emu og Kommunikation i samarbejde med læringskonsulenterne fra Center for Udgående Kvalitetsarbejde.

Tak til Nærum Gymnasium.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.