Kompetenceudvikling

FIP-kursus i latin, december 2019

Indhold fra FIP-kurset i græsk og latin i december 2019. Kurset havde særligt fokus på, hvordan græsk og latin kan bidrage til at udvikle elevernes innovative kompetencer og deres studie- og karriereperspektiv. 

 

FIP_2020_Latin_Græsk

Den nye SRP stiller anderledes krav til eleven, dels til selve opgavens udformning, hvor eleven i højere grad selv skal forme projektet, dels til de refleksioner - både af faglig og videnskabsteoretisk art - som eleven skal have både før, under og efter opgaveskrivningen. Oplægget gav et bud på nogle af de metodiske overvejelser, eleverne vil kunne gøre sig i de klassiske fag, og på, hvordan man kan tale med eleverne om fagenes metoder. Oplægget gav desuden bud på, hvordan græsk og latin kan indgå i forløb op mod SRP, både i de fællesfaglige forløb og i mellemrummene mellem dem.

v. Roar Rimmen Gaardsøe, Viborg Katedralskole

Inden for de seneste 20 år, er der – især i USA – kommet stigende fokus på at bruge samme metoder i latin, som vides at være effektfulde i sprogindlæring af talte, moderne fremmedsprog. Metoden er baseret på teorien om Comprehensible Input (CI) af lingvisten Stephen Krashen, og den går ud på at eleverne hører og læser latin på et forståeligt niveau. Oplægget gav bud på problemer og fordele ved brug af CI i latinundervisningen i Danmark med hensyn til lærerplanen, og indeholdt konkrete anvendelsesorienterede opgaver. Der var desuden idéer til, hvordan disse øvelser kan bruges i læsningen af originaltekster.

v. Sara Svenningsen, Skanderborg Gymnasium

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.