Artikel

Latin - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af undervisning.

Digitale ressourcer 

Der findes en række relevante digitale ressourcer, der vil kunne bruges i forbindelse med fjernundervisning i latin. Nedenstående er blot eksempler, og de enkelte ressourcers anvendelighed afhænger af længden af den periode, som fjernundervisningen skal tilrettelægges i. Materialerne er grupperet efter emner. 

 

Generelle ressourcer

De klassiske fag i Ribe

Siden indeholder omfattende materiale til alle dele af faget, herunder sprog, litteratur, kunst, historie, filosofi og religion. Siden indeholder en række oversigter samt gloser til en række latinske tekster. Sidens site-map giver et hurtigt overblik over alle de ressourcer, siden indeholder.

 

Latinske tekster

Latinske tekster og gloser

Materialet på denne side er udviklet af Jo Hermann. Siden indeholder en række tekster med tilhørende gloser mv. Du kan finde en oversigt over materialet inklusiv en angivelse af de enkelte teksters sværhedsgrad. Klikker man på den enkelte tekst, findes en oversigt over grammatiske emner i teksten samt forslag til arbejdsspørgsmål og evt. supplerende materiale.  

Denne side indeholder et komplet begyndermateriale om Cicero. Siden indeholder tekster, gloser samt forslag til emner, som eleverne kan arbejde videre med. Til hvert kapitel er selvrettende øvelser, som eleverne kan arbejde med på egen hånd. Uanset om man i undervisningen har anvendt et andet begyndermateriale end dette, vil de indholdsmæssige og kulturhistoriske emner, siden indeholder, kunne anvendes i forbindelse med fjernundervisning.  

 

Didaktisk planlægning

Formen på et fjernundervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. Eleverne vil have svært ved helt på egen hånd at arbejde med de latinske tekster og de antikke og efterantikke tekster i oversættelse. Fjernundervisning kræver således stilladsering samt løbende vejledning og feedback fra læreren for at sikre, at eleverne har arbejdet så meget i dybden med de latinske originaltekster, at de kan indgå i prøvematerialet til eksamen. Nedenfor er eksempler på kortere og længere fjernundervisningsforløb i latin. 

 

Projektforløb/Projektlignende forløb

I læreplanen for latin A er det et krav, at der efter begynderfasen indgår mere selvstændige arbejdsformer, der blandt andet forbereder eleverne til studieretningsprojektet, herunder projektforløb, hvor eleverne arbejder med bestemte problemstillinger og perspektiver eller innovative løsningsforslag. I læreplanen for latin C er det et krav, at der indgår projektprægede forløb. 

Fjernundervisning kan tilrettelægges som et sådant projektforløb/projektlignende forløb, hvor eleverne arbejder individuelt eller i virtuelle grupper (fx i samarbejdsdokumenter som Google Docs og via Skype eller tilsvarende). Eleverne kan udarbejde og besvare problemstillinger, der har relation til det emne, der arbejdes med i undervisningen. Læreren fungerer som virtuel vejleder undervejs. Det vil være en god ide, at læreren fastholder eleverne undervejs, fx gennem virtuelle møder med eleverne eller gennem løbende aflevering af produkter. Produkterne kan være skriftlige eller mundtlige – sidstnævnte fx i form af lydfiler med elevens fremlæggelse eller screencasts med elevens præsentation af projektet.  

 

Latin A: Skriftligt arbejde

Skriftligt arbejde indgår i undervisningen både som selvstændig disciplin og som arbejdsform. 

Elever i 3g kan arbejde med delopgaver eller hele opgaver fra de skriftlige prøver i latin. Disse opgaver kan afleveres løbende. Eleverne kan arbejde med de vejledende opgavesæt, der ligger på Materialeplatformen, eller de kan arbejde med opgaver fra tidligere års skriftlige prøver, som læreren har tilpasset de nye opgavetyper. 

Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt eller over Skype eller lign. 

Læreren kan finde prøvesæt fra de seneste år på Prøvebanken og dele dem med eleverne. Eleverne skal ikke have adgang til prøvebanken. 

Elever i 2g kan arbejde med eksamenslignende opgavetyper, der har relation til de tekster, de læser i latin. Disse opgaver kan afleveres løbende. Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt, over Skype eller lign. 

Elever i 1g kan arbejde skriftligt i tilknytning til de tekster, de læser. Eleverne kan aflevere mundtligt og/eller skriftlige besvarelser af opgaver fra det begyndersystem, der anvendes. Disse opgaver kan afleveres løbende. Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt, over Skype eller lign. 

 

Latin C og B: Skriftligt arbejde

Elever kan arbejde skriftligt i tilknytning til de tekster, de læser. Eleverne kan aflevere mundtligt og/eller skriftlige besvarelser af grammatiske opgaver, fx morfologiske eller syntaktiske opgaver eller oversættelse til og/eller fra latin. Disse opgaver kan afleveres løbende. Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt, over Skype eller lign. 

 

Oversættelse og analyse af latinske tekster

Eleverne kan på baggrund af gloseret materiale fra læreren udarbejde screencasts med oversættelse og sproglig eller indholdsmæssig analyse af latinske tekster. Læreren kan give virtuel vejledning og feedback undervejs. Læreren kan fokusere elevernes arbejde med teksterne gennem arbejdsspørgsmål, henvisninger til grammatik eller lign.

 

Antikke og/eller efterantikke perspektivtekster

Eleverne kan udarbejde screencasts, hvor de arbejder med antikke tekster i oversættelse og/eller efterantikke tekster, der perspektiverer de latinske tekster. Læreren kan fokusere elevernes arbejde med teksterne gennem arbejdsspørgsmål, henvisninger til supplerende materiale eller lignende. Elevernes screencasts afleveres og kommenteres af læreren og evt. også de andre elever.  

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Allan Uhre Hansen

Direkte tlf.: +45 24 49 70 81

E-mail: Allan.Uhre.Hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.