Artikel

Undersøgende undervisning i sprogfag

Med en undersøgende og induktiv tilgang i undervisningen får eleverne mulighed for at nærme sig det faglige stof på en motiverende og engagerende måde.

Her følger en række ideer til, hvordan undersøgende undervisning kan udfoldes i 2. fremmedsprog.
 

Forløb om unge

Den undersøgende tilgang kan bruges som åbning af et forløb om unge. Her undersøges forhold som skolegang, familie- og boligforhold, fritid, drømme og ønsker for fremtiden. Da eleverne ofte vil have svært ved at finde relevant materiale som statistikker, artikler og interviews, kan underviseren bidrage med en kildeliste. Også SkoleGPT kan indgå i arbejdet.

Eleverne har desuden fokus på, hvordan de tilsvarende forhold ser ud for danske unge, og vil herefter kunne skrive en sammenlignende tekst med interkulturel fokus.

Som opfølgning på arbejdet kan eleverne lave en ordliste, som kan bruges i tekstlæsningen i forløbet.

 

Grammatik

En undersøgende og induktiv tilgang i grammatikundervisningen er tidskrævende, men eleverne får ofte mere ud af den end af en traditionel regelgennemgang.

 

Et eksempel med fokus på fransk/ Italiensk/ spansk:

Eleverne skal lære reglerne for konjunktiv at kende og præsenteres for nogle sætninger, hvor verbet i ledsætningen – markeret med fed – er bøjet i konjunktiv. Flg. opgaver løses; fælles opsummering efter hver opgave:                                                                                     

 1. Brug ordbogens bøjningsskema, og bestem det markerede verbums modus og tid.
   
 2. Hvilken sætningstype (hoved- eller ledsætning) optræder verbet i? Og hvilken konjunktion indleder sætningerne?
   
 3. Læs sætningerne igen, og find ud af, hvilken indholdsmæssig sammenhæng (ønske, krav, nødvendighed etc.) sætningerne indgår i.

Som opsamling noteres konjunktivs former i præsens og reglerne for anvendelsen i et fælles grammatikdokument. Flere iagttagelser skrives til i holdets videre arbejde med emnet.

 

Optakt til sprogrejse

Hvis eleverne skal på sprogrejse, er det oplagt, at de researcher på den by, som er rejsens mål, og deruover de seværdigheder, de skal besøge.

Eleverne arbejder parvist eller i grupper, som hver dækker et relevant emne – fx væsentlige fakta om byen, forskellige turistattraktioner, et nærliggende udflugtsmål inklusive transport dertil, en virksomhed, et gymnasium, kulturelle koder, oversigt over vendinger, som er nyttige i mødet med en anden kultur.

Eleverne trækker i deres arbejde på viden, som de allerede har, men søger også informationer på målsproget på nettet – fx i SkoleGPT. Her udfordres eleverne fagligt ved at skulle formulere præcise spørgsmål og – ud over at skulle forstå chatbottens svar – at spørge videre til de svar, de får.

Efter informationsindsamlingen formidler eleverne deres specifikke viden på målsproget til de øvrige par/ grupper. Dette kan fx gøres i en poster-præsentation; herefter samles informationerne i en folder, som medbringes på sprogrejsen.
 

Hvis eleverne ikke skal på sprogrejse, kan øvelsen præsenteres således:
 • Præsentér en fransk/ italiensk/ spansk by.
   
 • Præsentér et fransk-/ spansktalende land eller en region.

For at opnå forskellige vinkler på arbejdet kan det rettes mod en specifik modtager – brobygningselever, et andet sproghold etc.
 

Poster-præsentation anvendes som opsamling:

Eleverne besøger et par præsentationsstande og gengiver derpå indholdet mundtligt – på dansk eller på målsproget – for et andet par/ en anden gruppe.
 

Afsluttende fælles opsamling sker via en sandt/ falsk-opgave eller en Kahoot.

 

Få mere inspiration 

 

Kreditering

Lene Harbo Frandsen, Middelfart Gymnasium, i samarbejde med CFU.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.