Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - august 2019

Nyhedsbrev til italiensk stx fra fagkonsulenten Tine Brandt

 

I dette nyhedsbrev vil jeg informere om:

  • Skriftlige prøver, eksamenstermin maj/juni 2019
  • Hvilken læreplan holdet skal følge
  • Skriftlig prøve
  • Lærerens hæfte og vejledende opgavesæt til italiensk begyndersprog A
  • Materialeplatformen
  • EMU
  • FIP 2020

 

Skriftlige prøver, eksamenstermin maj/juni 2019

Der var i alt var 240 eksaminander til skriftlig prøve i begyndersprog A.
Jeg henviser til evaluering af årets prøver for yderligere præcisering.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke de skriftlige censorer for deres store indsats.

 

Hvilken læreplan holdet skal følge

Elever, der er startet i 1.g fra og med august 2017 følger den nye læreplan fra 2017. Det betyder, at nuværende både 1., 2. og 3. g-klasser følger læreplan 2017. Vi har således kun én læreplan, nemlig 2017, at følge.

 

Skriftlige prøve

Til den skriftlige prøver for begyndersprog A benyttes således normalt kun den todelte prøve med delprøve 1 og delprøve 2 jf. læreplan 2017. Den gamle analoge prøve jf. læreplan 2013 udfases og benyttes sommer 2020 af fx teamdanmark elever, der følger læreplan 2013.

 

Vejledende prøvesæt

De to vejledende prøvesæt findes på materialeplatformen. Digitale prøvesæt downloades som zipfiler til ens egen computer. Man skal vælge udpak alle, når man pakker zipfilen ud. Herefter kan prøven åbnes ved at klikke på index-filen. Delprøve 1 ligger som en pdf og kan
printes, mens delprøve 2 tilgås online. Jeg vil benytte lejligheden til at takke for jeres input og kommentarer til det første vejledende opgavesæt både på dialogmødet og efterfølgende.

 

Lærerens hæfte, begyndersprog A, august 2019

Lærerens hæfte, til italiensk begyndersprog A, august 2019, findes på materialeplatformen og på UVM under italiensk ˃ begyndersprog A ˃ skriftlige prøver. Lærerens hæfte er en lærervejledning, der indeholder beskrivelse af og forklaring på opgavesættets form og opbygning, indhold, testområder, bedømmelseskriterier og opgavetyper samt bilag 1 og 2 med oversigt over opgavetyper til delprøve 1 og et vejledende retteark til prøvesættet.

 

Forslag til at arbejde med genrer jf. den nye skriftlige prøve

På EMU findes forslag til hvorledes, man kan arbejde med og træne genrekompetencer i undervisningen.

 

FIP 2020

Der afholdes FIP, Fagenes udvikling i praksis, i foråret 2020: Den 2. april på Nyborg Gymnasium (Fyn). Tilmelding foregår som tidligere år via GL. Der bliver fortsat fokus på implementering af de nye læreplaner (2017), og som udmeldt på FIP 2019 bliver hovedemnerne: 1. Mundtlig prøve: selve prøven, eksamenstekster, billeder og IK. Og hvordan arbejder vi med dette i den daglige undervisning. 2. Innovation og studie- karrierekompetence i forhold til italienskfaget. 3. Den
nye skriftlige prøve. Endeligt program kan ses på EMU og via GL inden kurserne.

Jeg ønsker alle et godt skoleår og ser frem til at møde jer rundt i landet på kurser og i anden faglig sammenhæng.

Bedste hilsner
Tine Brandt, Tine.Brandt@stukuvm.dk
Fagkonsulent

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.