Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i IT-fagene - oktober 2020

Om SRP/SOP/EOP, Vejledninger, Efteruddannelse,  FIP – Faglig udvikling i praksis, fagdidaktisk kursus, It-fagligt forum. og It-lærerforeningen

Efterårsferien er ved at være slut. Jeg håber, at I har nydt afbrækket i denne meget hektiske tid. Det er en stor udfordring med de sporadiske hjemsendelser, og ofte må vi undervise fysisk og have hjemsendte elever med online. Dette stiller store udfordringer til os som lærere. Dertil kommer, at man kan føle sig utryg i situationer hvor afstandskrav på 1 eller 2 meter ikke kan overholdes.

En særlig udfordring i vores fag er, at vi tit har brug for at se på elevernes skærme. Her prøver jeg at vænne mig til at få eleverne til at dele deres skærm på den platform, min skole benytter. Det er opmuntrende at se og høre, hvor gode alle har været til at tilpasse sig, og at det alligevel er lykkedes at lave god undervisning under disse svære betingelser.

I sommer deltog jeg sammen med 44 kolleger i kurset Videnskabsteori for Informatikfaget på IND KU. Kurset bestod bl.a. af 3 dages online seminar, og det var skønt at diskutere videnskabsteori med engagerede kolleger. Der var nogle spændende og relevante emner på kurset, og kurset fik en flot evaluering, hvor 85% af svarerne var enig eller helt enig i at kurset har været udbytterigt.
Derfor er jeg glad for at kunne meddele, at kurset vil blive udbudt igen til næste år. Mere om dette senere i nyhedsbrevet.
Fra kursets onlineplatform hvor deltagerne blev opfordret til at præsentere sig selv.
De første kursister på uddannelsen Master i informatik-undervisning er netop startet på uddannelsen. Det bliver spændende at følge, og det er dejligt, at der endelig er en samlet uddannelse, der kan give faglig kompetence til at undervise i informatik. Dette betyder også, at der nu er et sted, hvor man kan få vejledning om hvilke kurser, man kan tage, hvis man mangler enkelte dele af de faglige mindstekrav.

 

Fra BUVM/Styrelsen for undervisning og kvalitet

Fagkonsulenterne har i foråret samlet inspiration og vejledning til, hvordan undervisere kan støtte op om og bidrage til elevernes undervisning og læring via fjernundervisning. Bidragene vil blive opdateret til den nuværende situation i starten af november.

 

SRP/SOP/EOP

Sidste skoleår var første gang med eksamen i SRP/SOP/EOP.

Der var 28 der skrev SRP med informatik på B niveau og 76 med informatik på C-niveau. I næste nyheds- brev vil også tallene for SOP og EOP fremgå.

I forbindelse med arbejdet med erfaringsopsamling af disse opgaver i programmering og informatik, vil jeg gerne indsamle nogle af de SRP/SOP/EOP-opgaveformuleringer, der har været stillet i sidste skoleår i disse fag.

Derfor vil jeg bede dig om at sende nogle af de opgaveformuleringer til mig (kathrine.madsen@stukuvm.dk), du enten har været censor eller vejleder på i anonymiseret form. Det skal blot fremgå hvilken fagkombination og niveauer, der er tale om, og hvilken skoleform (STX/HHX/HTX/HF/EUX) de tilhører. Vi starter arbejdet i uge 44, så jeg ønsker opgaveformuleringerne inden udgangen af uge 43. Dette arbejde skulle gerne danne udgangspunkt for workshops på forårets FIP. Du bedes også skrive, om vi må offentliggøre opgave- formuleringerne.

 

Vejledninger

Vejledningerne til alle fagene ved de gymnasiale uddannelser er revideret pr 1/8-2020. Der hvor der er væsentlige ændringer, er det angivet ved bullets først i vejledningen.

 

Efteruddannelsesaktiviteter

 
Aarhus universitet

Første hold kursister er startet på uddannelsen Master i Informatikundervisning pr 1. august. Der er ca. 50 optagne, som er i gang med kurset Databaser eller kurset Algoritmer og Datastrukturer.

I foråret 2021 udbydes kurserne

 • Introduktion til Programmering (10 ECTS)
 • Systemarkitektur og IT-sikkerhed (5 ECTS)
 • Digital design og designprocesser (5 ECTS)

Ansøgningsfristen er d. 15. november 2020.

Masteruddannelsen i Informatikundervisning klæder gymnasielærere på til at opfylde de faglige mindstekrav for undervisning i faget informatik. Uddannelsen omfatter bl.a. emner som programmering, systemarkitektur, datastrukturer, Machine Learning og interaktionsdesign.

Uddannelsen udbydes i et nationalt samarbejde mellem seks danske universiteter: IT-Universitetet i Køben- havn, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Læs mere om masteruddannelsen i informatikundervisning.

Der er et optagelseskrav på 30 ECTS-point, der er relevante for visse dele af de faglige mindstekrav. Aarhus Universitet vil vejlede i hvilke kurser, der kan tages for at opfylde optagelseskravet.

De kandidater, der ikke har et centralt fag inden for det naturvidenskabelige hovedområde, vil yderligere skulle supplere med 30 ECTS-point

 

Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet

Kurset Videnskabsteori for informatikfaget vil blive udbudt igen til næste år som et rent onlinekursus på føl- gende datoer

 • Onlineforløb (asynkront): 5/7-13/8 (15 timer pr uge)
 • Onlineseminar (synkront, fremmøde obligatorisk): 16/8-18/8 (7 timer pr dag))
 • Projektarbejde (fjernvejledning): 23/8-3/9 (13,25 timer pr. uge)
 • Eksamen afleveres fredag den 3/9.

Kurset er på 5 ECTS-point

 

FIP - faglig udvikling i praksis

FIP afholdes i dette skoleår på nedestående datoer. Fysisk såfremt det muligt inden for retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Ellers vil det blive afholdt virtuelt. Deltagerne vil få en mail om dette såfremt det bliver aktuelt.

 1. Next Sukkertoppen den 10.3.2021
 2. Campus Vejle den 17.3.2021

Hver skole forventes at sende 1-2 lærere, afhængig af hvor mange lærere skolen har i faget. 

Programmet vil blive offentliggjort, når det foreligger. Men jeg kan allerede nu fortælle, at der vil være workshops om opgaveformuleringer i SRP/SOP/EOP.

 

At være lærer i fag (fagdidaktisk kursus)

Der har i september være afholdt fagdidaktisk kursus for it-fagene. I år var der ca. 15 deltagere, hvilket er færre end der har været de sidste år. Det er en generel tendens i alle fag, at der i år er færre pædagogikumkandidater end tidligere.

Kurset blev afholdt fysisk, og det er intentionen at blive ved med dette, såfremt det muligt inden for retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Den 4. fagdidaktiske dag vil derimod - som et forsøg i vores fag - blive afholdt virtuelt i år.

 

IT - fagligt forum

Medlemmer af it-fagligt forum 2020/2021: (fælles it-fagligt forum for alle gymnasiale uddannelser - fagkonsulentens rådgivende forum med repræsentanter fra den faglige forening, de gymnasiale uddannelser, Danske Gymnasier og videregående uddannelser).

 • Jacob Stenløkke Bendtsen, Hvidovre Gymnasium og HF Formand for IT-lærerforeningen, Redaktør på EMU jb@hvidovregymnasium.dk
 • Elisabeth Husum, (stx/hf). Kursusleder på fagdidaktik for it-fagene, Egaa Gymnasium eh@egaa-gym.dk
 • Anders Lindskjold, (hhx, merkantil eux), Campus Vejle abl@campusvejle.dk
 • Søren Præstegaard (htx), Odense Tekniske Gymnasium spr@sde.dk
 • Michael Caspersen, Direktør, IT-Vest Samarbejdende Universiteter www.it-vest.dk, (repræsentant for aftagerne) mec@it-vest.dk
 • Anne Frausing (ledelsesrepræsentant/Danske Gymnasier), Rektor på HF-Centret Efterslægten af@hfc.dk
 • Kathrine Bohus Madsen, Borupgaard Gymnasium, Fagkonsulent i UVM/STUK kathrine.madsen@stukuvm.dk Tlf. 21 39 51 99

 

IT-Lærerforeningen

Mellemtoftevej 13

2600 Glostrup

Tlf. 39 40 24 39

E-mail: jb@hvidovregymnasium.dk

 

Kreditering

Kathrine Bohus Madsen

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.