Forløb

Vis mig, hvad du træner

Vis mig, hvad du træner og jeg skal sige dig, hvem du er! Giv eleverne et indblik i, hvilken betydning deling af træningsdata kan have for motivation og selvforståelse.

 

Træningsforløbet er på 10 til 12 timer til idræt C og B på hf, stx eller htx.

Træningsprojektet afvikles over ca. 8 uger i 3.g, og gøre eleverne i stand til at planlægge og gennemføre et træningsprogram ud fra den viden, de har tilegnet sig i idræt. I dette forløb introduceres indsamling og deling af træningsdata også, så eleverne får en øget forståelse af, hvordan digitale redskaber kan indvirke på deres træningsmønster.

Forløbet inddrager it og arbejder bl.a. med følgende faglige mål i idræt B på stx:

 • indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
 • udarbejde, gennemføre og evaluere opvarmnings- og træningsprogrammer og i relation hertil kunne redegøre for relevant fysiologisk teori

 

Planlægning/overvejelser

Træningprojektet placeres over 6-8 uger i løbet af 3. g. Forløbet her tager udgangspunkt i helt klassisk træningsforløb, hvor eleverne udformer og gennemfører et træningsprogram. Eleverne noterer hele vejen gennem forløbet træningsmængde og -form i en klassisk logbog. Tag evt. udgangspunkt i forløbsplanen Træningsprojektet (pdf) af Sune C. H. Petersen, hvor der er et udkast til modulplan og logbøger. Du kan finde planen nederst på denne side. 

Midtvejs i træningsforløbet introduceres eleverne til en app eller hjemmeside til deling af træningsdata. Det skal introducere eleverne til indsamling af træningsdata og til de socio-emotionelle effekter, det kan have i forhold til selvværd og træningsmønstre.

Til deling af træningsdata kan man bruge strava.com, der er gratis og både findes som hjemmeside og app. Den gør det muligt for eleverne at dele løbeture m.v., og hvis læreren laver en "klub", kan alle i klassen følge med i de enkeltes træning, rekorder, km. pr. uge og meget mere. Programmet indeholder desuden en funktion, hvor man kan give "kudos" til de andre i klassen.

I løbet af træningsprojektet er eleverne forholdsvis selvkørende og læreren fungerer primært som sparringspartner med undtagelse af introduktion til projektet samt introduktionen af en applikation til indsamling og deling af træningsdata.

 

Forløbets opbygning

I hovedtræk kan en lektionsplan se ud som flg.:

 1. Lektion:
  1. Introduktion, videoklip og inddeling af grupper
  2. Konditionstest
  3. Udfærdigelse af Træningsprojekt
 2. Lektion:
  1. Godkendelse af Træningsprojekt
  2. Start på Træningsprojekt
 3. Lektion:
  1. Inspektion af Logbog
  2. Arbejde med eget Træningsprojekt
 4. Lektion:
  1.  Inspektion af Logbog
  2. Arbejde med eget Træningsprojekt
 5. Lektion:
  1. Inspektion af Logbog
  2. Introduktion til app
  3. Arbejde med eget Træningsprojekt
 6. Lektion:
  1. Inspektion af Logbog
  2. Arbejde med eget Træningsprojekt
 7. Lektion:
  1. Inspektion af Logbog
  2. Arbejde med eget Træningsprojekt
 8. Lektion:
  1. Inspektion af Logbog
  2. Arbejde med eget Træningsprojekt 
 9. Lektion:
  1. Inspektion af Logbog
  2. Konditionstest
 10. Lektion:
  1. Fremlæggelse af Træningsprojekt og træningsresultater
  2. Diskussion af, hvordan introduktionen af en app påvirkede elevernes træningsmønstre.

 

Evaluering

Efter træningsforløbet evaluerer eleverne på, om introduktionen af app’en til at dele træningsdata påvirkede deres træningsmønster positivt eller negativt. En diskussion af betydningen af den såkaldte selvmåling kan tage udgangspunkt i følgende materiale:

Visualization of Human Behavior Data: The Quantified Self. Længere engelsksproget artikel om selvmåling.

Kreditering

Sune Chrestian Hother Petersen, Esbjerg Gymnasium/CFU-redaktør Jacob Stenløkke Bendtsen

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.